Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 31. marta 2020. godine potpisalo ugovor sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom MANEVAR iz Novog Sada o donaciji 4000 zaštitnih maski za potrebe ministarstva.

Podsećamo da je preduzeće MANEVAR, na samom početku vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa, prekinulo svoju redovnu proizvodnju kako bi se punim kapacitetom posvetilo šivenju zaštitnih maski, sa ciljem da 20000 maski ustupi državnim organima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i organizcijama civilnog društva, još jednom pokazujući svoju solidarnost i društvenu odgovornost na delu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarstvu-za-rad-preduzece-manevar-iz-novog-sada-doniralo-4000-zastitnih-maski

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service