Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ČIKOŠ ŠTAMPA doo iz Subotice je i tokom vanrednog stanja, uz sve mere zaštite i uspešnog očuvanja zdravlja svojih zaposlenih, radilo na razvoju svojih usluga, uvođenjem u rad najmodernijih mašina za automatsko kompletiranje, povezivanje, savijanje i rezanje proizvoda i savijanje kutija sa mogućnošću njihovog lepljenja.

Tehnološkim unapređenjem proizvodnog procesa i podizanjem kvaliteta proizvoda i usluga preduzeće je u vremenu, koje je za većinu bilo teško i izazovno, ostvarilo nove pretpostavke za brz i efikasan odgovor na zahteve kupaca za uslugom najvišeg standarda u izradi ambalaže za farmaciju, fitofarmaciju, prehrambenu i kozmetičku industriju.

ČIKOŠ ŠTAMPA doo kao najstarije privatno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, još jednom je dokazalo svoju ulogu lidera na tržištu grafičke delatnost, pokazujući i u vremenu krize podjednaku odgovornost kako prema očuvanju zdravlja i radnih mesta zaposlenih, tako i prema dodatnom unapređenju svoje delatnosti.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=ZkssQx3M-bw&feature=youtu.be   i na www.cikos.rs 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service