Na osnovu Odluke načelnika Gradske uprave grada Šapca od 28. maja 2020. godine Šabac je podržao rad i aktivnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac finansiranjem refundacije troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih osoba sa invaliditetom za period jun - decembar 2020. godine.

Odluka je doneta u postupku sprovođenja mera iz lokalnog Akcionog plana zapošljavanja grada Šapca za 2020. godinu, odnosno Programa podsticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i konkursa koji je raspisan i sproveden u periodu mart - maj 2020. godine i pretstavlja redak primer dobre prakse podrške lokalne samouprave koja je ključna za nesmetan rad i kontinuirani razvoj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service