Uz podršku UIPS-a, za saradnike iz organizacije Caritas Šabac organizovana je studijska poseta preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja se smatraju primerima dobre prakse u istovremenom kvalitativnom razvoju ekonomske i socijalne funkcije ovih preduzeća, sa sedištem u Subotici.

Tokom 17. i 18. juna 2020. godine članovi studijske grupe posetili su, obišli proizvodne pogone i razgovarali sa direktorima i članovima stručnih timova preduzeća "DES" doo, "Zaštitna radionica Željezničar" doo i "Čikoš štampa" doo o strateškim planovima razvoja preduzeća i ostvarenim rezultatima, pozicioniranju na tržištu, profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, ulogom članova stručnih timova u pripremi osobe sa invaliditetom za posao, njenom podsticanju i praćenju, uz stručne savete o vođenju izveštaja o napretku, individualnih dosijea i slično.

Sa druge strane, zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su se upoznali sa aktivnostima koje Caritas Šabac sprovodi već 20 godina u oblasti socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, promocije mentalnog zdravlja, uz pružanje pomoći u kući starima, bolesnima, osobama sa invaliditetom i svima kojima je pomoć potrebna, uz još jednu potvrdu o značaju stvaranja i unapređenja novih kontakata koji osnažuju i jačaju saradnike i sagovornike u profesionalnom i ličnom razvoju.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service