U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 3. februara 2021. godine održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Dr Darija Kisić Tepavčević, pomoćnik ministra Bilja Barošević i predstavnici UIPS-a: Aleksandar Bursić, direktor "Stil"doo i predsednik Upravnog odbora UIPS-a, Miroslav Stevanović vlasnik IPA Metaloplastika ad i zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS- i Jelena Rončević Bucher direktorka "Phroject pharmacy" doo.

Na sastanku je najavljena objava Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini za 1. mart 2021. godine, kao i poseta ministarke Kisić Tepavčević pojedinim članovima u narednom periodu. Poseban deo sastanka bio je posvećen položaju državnih preduzeća, izuzetim iz mera pomoći tokom prošle godine i u Predlogu strategije o državnom vlasništvu i upravljanju državnim preduzećima od 2021. do 2027. godine, kao i potrebi svih članova za značajnijim učešćem na tržištu, posebno kroz formu rezervisanih javnih nabavki, zbog čega je važna podrška resornog ministarstva.

Sastanak je prošao u konstruktivnom duhu, uz uveravanja ministarke Kisić Tepavčević da će resorno ministarstvo i u narednom periodu biti angažovano na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i uz izraženu zahvalnost preduzećima koja su tokom pandemije pokazala visok stepen društvene odgovornosti šivenjem i doniranjem zaštitnih maski.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-bice-raspisan-1-marta

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service