U prostorijama UIPS-a je 5. februara 2021. godine održan inicijalni sastanak tima Državne revizorske institucije i predstavnika udruženja u cilju planiranja revizije svrsishodnosti koja se odnosi na sredstva budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invlaiditetom, u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), a u cilju potrebe da se revizorski tim upozna sa temom, identifikuje potencijalni problem revizije i prikupi potrebne podatke iz oblasti u kojoj deluju preduzeća i njihovo udruženje.

Na sastanku je o radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom razgovarano iz različitih aspekata, s obzirom na specifičnosti njihove delatnosti, uz obostrano razumevanje i očekivani dalji nastavak saradnje.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service