Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministarka za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, sa pomoćnicama ministra Biljanom Barošević i Biljanom Zekavicom i gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem posetila je 20. februara 2021. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac.

Direktorka Marija Ignjatović sa svojim saradnicima upoznala je goste sa uslužnim delatnostima koje preduzeće pruža i uputila ih u oblike stručnog rada koje zaposlenim osobama sa invaliditetom pružaju članovi tima zaduženi za radno osposobljavanje, poslove profesionalne asistencije i socijalne integracije.

U neposrednom razgovoru sa zaposlenima gosti su čuli njihove ocene svog rada u preduzeću ovog specifičnog tipa, koje je posvećeno: "... povećanju samopouzdanja, poštovanja, društvenog i ekonomskog osnaživanja svakog pojedinca, čime se osnažuje i porodica kao osnovna ćelija društva", kako je to naglasila direktorka Marija Ignjatović.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da će preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invlaiditetom uvek imati podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i najavila objavljivanje Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim preduzećima za 2021. godinu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarka-kisic-tepavcevic-povodom-medjunarodnog-dana-socijalne-pravde-socijalna-sigurnost-svim-gradjanima-narocito-ranjivim-grupama

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service