Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 20. maja 2021. godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za osobe sa invaliditetom u koji su imenovana dva predstavnika i jedna predstavnica UIPS-a. 

Imenovani su Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin, Miroslav Stevanović, zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS-a i vlasnik preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja i Jelena Rončević Bucher direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Project Pharmacy" doo Stara Moravica.

Predstavnici UIPS-a će u saradnji sa drugim članovima Saveta biti posvećeni realizaciji zadataka u oblasti razmatranja pitanja društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom i pitanja od značaja za zaštitu prava i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service