Nakon duže pauze, usled poštovanja propisanih epidemioloških mera, 6. jula 2021. godine u prostorijama UIPS-a održana je 53. redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Usvojen je zaključak da se UIPS obrati resornom ministarstvu sa objašnjenjem da uplata subvencija dela zarada osoba sa invaliditetom sa zakašnjenjem dovodi preduzeća u veoma težak položaj, posebno ako se ima u vidu da je u 2020. i 2021. godini smanjen iznos za podršku ovim preduzećima što im je dodatno otežalo poslovanje, te i da je nužno povećanje budžetskih sredstava za ove namene iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Istovremeno, Upravni odbor je pozvao članove na časno, etičko i korektno postupanje na tržištu u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa UIPS-a i doneo odluku da se četiri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su status stekla tokom 2020. i 2021. godine, kao osnivači i članovi pridruže UIPS-u.

Upravni odbor je usvojio i zaključak kojim se održavanje redovne godišnje sednice skupštine UIPS-a zakazuje za 16. jul 2021. godine, a mesto održavanja će biti Kovin u kome deluju tri preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od kojih su dva u članstvu UIPS-a. Domaćin sednice biće preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" d.o.o. i direktor ovog preduzeća Dobrica Ristić.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service