Na sednici Upravnog odbora UIPS-a, koja je održana 6. jula 2021. godine u Beogradu, u članstvo UIPS-a po iskazanom interesovanju, kao osnivači i članovi primljena su sledeća preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

1. ADVERTA PACKGING doo Novi Sad

2. BV-ZAVRŠNI RADOVI doo Petrovaradin

3. PRO AVB TEAM doo Deč - Pećinci i

4. PRINT STUDIO M&A doo Novi Sad

Doborodšlicu u članstvo su im istog dana uputile kolege iz Upravnog odbora, sa željom da zajedničkim angažovanjem udruženje još snažnije nastavi da utiče na unapređenje uslova i rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service