U Beogradu je 12. jula 2021. godine održana prva sednica Saveta za osobe sa invaliditetom, koji je formiran Odlukom Vlade Republike Srbije 20. maja 2021. godine i u čijem radu su učestvovali i predstavnici UIPS-a.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom, predsednica Saveta, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević, je predstavila značaj i ciljeve rada Saveta, kao i prioritete Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti unapređenja položaja i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Članovi su doneli Poslovnik o radu Saveta, dok je o položaju osoba sa invaliditetom za vreme pandemije izazvane virusom COVID-19 govorila Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, a o preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u istom periodu govorio je Aleksandar Bursić, jedan od  predstavnika UIPS-a u ovom telu.

Članovi Saveta su razmenili i informacije o aktivnostima koje su organi i organizacije čiji su predstavnici preduzeli u prethodnom periodu u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i predlog tema za pripremu  Programa rada Saveta za 2021. godinu.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service