U Kovinu je, 10. septembra 2021. godine, održana 13. redovna sednica skupštine UIPS-a u sazivu iz 2010. godine na kojoj je domaćin bilo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo.

Uz učešće predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a verifikovani su mandati članova iz preduzeća koja su primljena u članstvo udruženja između dve sednice skupštine, usvojena je odluka o izboru direktora preduzeća "Atlantis" doo iz Niša Miodraga Stojanovića za člana Upravnog odbora UIPS-a i usvojen izveštaj o radu udruženja između dve sednice, kao i Finansijski izveštaji UIPS-a za 2019. i 2020. godinu.

Članovi skupštine su konstatovali da su se preduzeća brzo prilagodila uslovima poslovanja u doba epidemije korona virusa, da su adekvatnom primenom higijenskih mera sačuvali živote i zdravlje svojih zaposlenih, da su uz poznate teškoće u većini pozitivno poslovali i tokom 2020. godine zaposlili ukupno 91 osobu sa invaliditetom, što se može smatrati značajnim doprinosom ove grupacije na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u pogledu sticanja zaposlenja.

Učesnici su bili jednoglasni u oceni  da nema opravdanja zašto su preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u državnom/društvenom vlasništvu ostala bez pomoći države za likvidnost i odložene poreske obaveze, kao i da je na sva preduzeća i njihov složen ekonomski položaj posebno uticalo drastično smanjenje sredstava za poboljšanje uslova rada u njima u 2020. i 2021. godini.

Na sednici su gošće iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, viši savetnik i Ivana Gajić saradnik upoznale predstavnike preduzeća o aktivnostima ministarstva na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu i pozvale predstavnike preduzeća na aktivnu komunikaciju i saradnju sa resornim ministarstvom, posebno u pogledu davanja predloga za izmene i dopune Zakona o profesionanoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service