Forum mladih sa invaliditetom je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra 2021. godine organizovao on line sastanak na kome je koleginicama i kolegama iz kompanija Ernst&Young, Wurth, Delta Holding, IKEA, Generali Osiguranje, Contact service, Tehnomanija, G4S, A1, Delhaize, Mercator i NIS, koji su deo Mreže poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavvljen rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prednosti poslovne saradnje sa njima, kao oblika ispunjenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sekretarka UIPS-a, Mirjana Pantelić, je predstavila standarde koje privredni subjekt mora da ispuni kako bi stekao dozvolu za obavljanje delatnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i dijapazon proizvodnih i uslužnih delatnosti koje ova preduzeća pružaju. Aleksandra Voštinić, savetnik za integraciju na radnom mestu preduzeća SDPS doo Beograd je predstavila istorijat preduzeća, proizvode i usluge koje preduzeće nudi na tržištu i oblike stručnog rada sa osobama sa invaliditetom, dok je Dragica Božinović, savetnik za radnu integraciju preduzeća "Novitas Consult" doo Šabac precizno iznela prednosti za kompanije kada je reč o realizaciji ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim preduzećima, kao i neke od aktivnosti koje se realizuju u preduzeću u cilju jačanja međusobne solidarnosti, zajedništva i timskog duha.

Uz zahvalnost na organizaciji ovog sastanka, temi sastanka i pozivu na učešću predstavnicima UIPS-a i preduzeća - članova, iskazano je poštovanje svim aktivnostima koje Forum mladih sa invaliditetom realizuje u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service