U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. aprila 2022. godine je održan Okrugli sto „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – jačanje regionalne saradnje razmenom iskustava“ koji je koncipiran kao dijalog i konstruktivna razmena iskustava u ovoj oblasti.

Riad Kremić, v.d.direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, sa svojim saradnicima Vinkom Jelićem, rukovodiocem Sektora razvoja, koordinacije i nadzora i Ljubo Petričušić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju u otvorenom razgovoru predstavili su rad i rezultate rada Fonda, kao i zakonska rešenja usvojena u oblasti podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na rad društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom i rad zaštitnih radionica, sa postojećim podsticajima, što je posebno interesovalo predstavnike iz Republike Srbije.

Riad Kremić, v. d. direktora Fonda je najavio i da će u junu mesecu 2022. godine, povodom značajnog jubileja – 10 godina od osnivanja i i rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - organizovati i realizovati u Sarajevu konferenciju na kojoj će se moći nastaviti započeta diskusija i razmeniti iskustva sa značajno većim brojem učesnika iz regiona u cilju stvaranja preporuka za sve nadležne institucije kako unaprediti status osoba sa invaliditetom.

Zakonsku regulativu Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, uočene prednosti i slabosti, kao i planove na unapređenju zakonskog okvira prezentovala je Vera Pešut, rukovodilac Grupe za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

O procesu utvrđivanja radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, ulozi Nacionalne službe u realizaciji mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i podsticajima države u ovoj oblasti govorile su Biljana Todorović, službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije i Slavica Belenzade, službenik za metodologiju zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihov položaj na tržištu i socijalnu ulogu u procesu radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i oblike stručne podrške i pomoći tokom procesa profesionlane rehabilitacije opisali su Branislav Bugarski, predsednik skupštine UIPS-a i vlasnik i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Lira“ doo Kikinda koji je i moderirao Okruglim stolom, Aleksandar Bursić, predsednik Upravnog odbora UIPS-a i direktor preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Stil“ doo Zrenjanin koje posluje sa većinskim državnim kapitalom, Marija Ignjatović, zamenica predsednika Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Novitas Consult“ doo Šabac i njena koleginica iz istog preduzeća Ana Vučinić, dipl.psiholog i članica stručnog tima za podršku licima sa invaliditetom.

Događaju su prisustvovale i Jelena Rončević Busher, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Project Pharmacy“ doo Stara Moravica i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a u ime organizatora.

Nakon usvojenih zaključaka i preporuka, Riad Kremić, v.d.direktora Fonda se zahvalio domaćinima na pozivu i organizaciji ovog Okruglog stola i najavio da će u okviru širih napora Fonda na uspostavljanju regionalne saradnje kroz razmenu iskustava raditi na uspostavljanju saradnje i sa drugim zemljama u regionu.

U ime organizatora Branislav Bugarski se zahvali svim učesnicima na konstruktivnom razgovoru i razmeni iskustava i prihvatio poziv za učešće predstavnika UIPS-a na planiranoj konferenciji.

Videti i na: https://fbihvlada.gov.ba/bs/kremic-vaznost-jacanja-regionalne-saradnje-na-polju-profesionalne-rehabilitacije-i-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service