U Privrednoj komori Srbije 27. maja 2022. godine održan je sastanak predstavnika PKS, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja i UIPS-a kako bi se dogovorila buduća saradnja u cilju postizanja vidljivosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na tržištu roba i usluga i podsticanja privrednika da realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javni sektor objavljivanjem rezervisanih javnih nabavki, stimulišu njihov rast i razvoj, koji u krajnjoj liniji doprinosi povećanju broja zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Održanim sastankom i preliminarnim dogovorima započeta je realizacija zaključka, koji je na inicijativu UIPS-a usvojen na trećoj sednici republičkog Saveta za osobe sa invaliditetom, da PKS sagleda mogućnosti organizovanja savetovanja na kojima bi se predstavnicima srednjih i velikih privrednih subjekata približili načini realizacije ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, a javnom sektoru raspisivanje rezervisanih javnih nabavki, koji kao zakonske mogućnosti treba da unaprede rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service