Na poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici UIPS-a su učestvovali na regionalnoj konferenciji "10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju", koja je održana 7. juna 2022. godine u Sarajevu.

Predstavnici Vlade FBiH, ministarstava, zakonodavne i izvršne vlasti, institucije obudsmana za ljudska prava BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje, javnih institucija, privrednih društava, organizacija osoba sa invaliditetom i institucija iz Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Republike Srbije analizirali su zakonske okvire iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, učestvovali u izradi preporuka za nadležne institucije u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i jačanju međuinstitucionalne i regionalne saradnje.

Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je u okviru druge sesije predstavila zakonska rešenja, praksu i iskustva Republike Srbije u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a u kontaktima sa učesnicima Marija Ignjatović, direktorka i Ana Vučinić stručna radnica u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavile su funkcionisanje naših preduzeća i oblike i efekte stručne podrške osobama sa invaliditetom tokom obuke, zaposlenja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service