Na poziv Saveta za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac je na sednici Saveta održanoj 12. jula 2022. godine u prezentaciji pod nazivom "Skriveni potencijali ušteda poslovanja" predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i načine ostvarivanja uštede u poslovanju uz posredno ostvarivanje ciljeva društveno odgovornog poslovanja realizacijom ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Aktivnost je realizovana u okviru snaženja veze između UIPS-a i PKS sa ciljem upoznavanja srednjih i velikih kompanija sa radom naših preduzeća i u očekivanju snažnijeg angažovanja javnog i privatnog sektora u podsticanju rasta i razvoja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kupovinom njihovih roba i usluga.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service