U organizaciji IDC - Inicijative za razvoj i saradnju iz Beograda na Divčibarama je 26. i 27. septembra 2022. godine održan Okrugli sto "Potencijali i mogućnosti rada i umrežavanja socijalnih preduzećga u Srbiji".

Na događaju su predstavljeni akteri u razvoju socijalnog preduzetništva u Srbiji (istorijat i perspektive), definisani su ključni izazovi, prilike i mere podrške, mogućnosti i izazovi Zakona o socijalnom preduzetništvu, primeri dobre prakse socijalnog preduzetništva u Evropi, kao i pitanje potrebe organizacije koalicija/mreža socijalnih preduzeća.

Na poziv organizatora Okruglom stolu  je u ime UIPS-a prisustvovala Mirjana Pantelić, koja je predstavila istorijat, organizaciju, nadležnost i način funkcionisanja udruženja, kao i prednosti u ostvarivanju ciljeva zajedničkih aktivnosti koje se organizuju u okviru umrežavanja istorodnih ili sličnih subjekata.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service