Na poziv Privredne komore Srbije predstavnica UIPS-a Marija Ignjatović, članica Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conult" doo Šabac, učestvovala je na panel diskusiji "Socijalno preduzetništvo u Srbiji godinu dana nakon usvajanja zakona" koja je održana 27. marta 2023. godine. 

Na panelu je usvojen zaključak kojim se Privredna komora Srbije obavezala na formiranje mreže savetnika u regionlanim privrednim komorama koji će pomagati privrednim društvima, preduzetnicima i predstavnicima civilnog sektora da ukoliko ispunjavaju kriterijume predviđene Zakonom o socijalnom preduzetništvu i formalno steknu status socijalnog preduzeća registracijom u Agenciji za privredne registre.

PKS će, takođe, u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog sektora, kao i socijalnim preduzećima, raditi na mapiranju sektora socijalnog preduzetništva i kreiranju sveobuhvatne analize potreba, kako bi se mogle efikasno planirate javne politike u ovoj oblasti.

 

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service