U prostorijama UIPS-a, 11. aprila 2023. godine, održan je čas praktične nastave studentkinjama četvrte godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, sa modula Motoričke smetnje i poremećaji.

Na času su Prof. dr Gordana Odović i sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić govorile o istorijatu rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, razvoju i unapređenju radnog osposobljavanja, metodama održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanjima položaja osoba sa invaliditetom nakon 2009. godine kada je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U diskusiji su studentkinjama bliže predstavljeni sadržina i obim rada stručnih lica u ovim preduzećima, važnost izvođenja kvalitetnih programa obuke u teorijskom i praktičnom delu, kao i socijalnih veština, ali i potrebi uvođenja supervizije u rad stručnjaka koji se neposredno bave pružanjem podrške tokom radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service