Vesti

UIPS je imao čast i zadovoljstvo da u sredu, 22. maja 2013. godine ugosti kolege iz NVO "Nova šansa u Novom" iz Herceg Novog.
U srdačanom i otvorenom razgovoru razmenjena su iskustva, kolege su se upoznale sa aktivnostima koje obe organizacije sprovode, realizovanim projektima, uspesima i problemima u radu  i dogovorili o nastavku kontakta i saradnje sa zajedničkim ciljem da se osobama sa invaliditetom omoguće potrebni uslovi za nesmetano, adekvatno obrazovanje i zapošljavanje. 
Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je 8. aprila 2013. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/814-13.pdf

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 32/13.
U prostorijama UIPS-a je 5. aprila 2013. godine održan seminar "Motivacija za rad osoba sa invaliditetom".
Predvači, Prof.dr Marina Radić Šestić i mr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda, su kroz predavanja i radionice predstavile  smernice za jačanje motivacije osoba sa invaliditetom za rad u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U petak, 29. marta 2013. godine, u organizaciji AIESEC knacelarije Singidunum održan je u Domu omladine u Beogradu CSR Forum.
Na poziv organizatora, u okviru razgovora o društvenom odgovornom poslovanju i aktivizmu, sekretarka UIPS-a je predstavila rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihov istorijat i rezultate koje ostvaruju. 
Predstavnici UIPS-a zajedno sa predstavnicama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike su na poziv direktora 27. marta 2013. godine posetili preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Budućnost" doo u Sevojnu.
Poseta je bila prilika da se gosti upoznaju sa efektima mera i aktivnosti koje se u kontinuitetu preduzimaju uz značajnu podršku ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, u cilju jačanja, ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Nacionalna služba za zapošljavanje bila je u utorak, 19. marta 2013. godine, domaćin sastanka na kome su pored Dragana Đukića, direktora Sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere i Vanje Zlatković, rukovodioca Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, učestovali i Vera Pešut, samostalni savetnik i Marija Ristić, savetnik u Odseku za zapošljavanje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Branko Veljović, predsednik Upravnog odbora i Mirjana Pantelić sekretar UIPS-a.
Na sastanku je dogovoren nastavak  saradnje i mere podrške preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u podizanju kvaliteta programa obuka koje sprovode za osobe sa invaliditetom i njihove veće usmerenosti ka potrebama tržišta rada.
U Kragujevcu je 7. marta 2013. godine održan sastanak  člana Gradskog veća za privredu i privatno preduzetništvo Dalibora Jekića i članice Gradskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci Mr sci dr Jasmine Nedović sa direktorkom preduzeća "Grafopromet" doo Žaklinom Stanković i Mirjanom Pantelić, sekretarom UIPS-a.
Na sastanku su predstavljena preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju u Kragujevcu i UIPS, kao njihova asocijacija. Zatražena je podrška grada  usmerena na ostvarivanje pune zaposlenosti kapaciteta ovih privrednih društava, koja pored svoje osnovne privredne delatnosti, ostvaruju i značajnu socijalnu delatnost od javnog interesa.
Predstavnici grada su pokazali razumevanje i želju da u okviru sistemskih rešenja daju svoj doprinos  ka ekonomskom jačanju i osnaživanju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
U preduzeću "DES" u Subotici, 28. februara 2013. godine, održana je sednica Upravnog odbora UIPS-a u proširenom sastavu, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i direktori preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa teritorije Vojvodine.
Na sednici se razgovaralo o radu UIPS-a u periodu između dve sednice, usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju UIPS-a u 2012. godini i predložene aktivnosti delovanja udruženja u narednom periodu. 
http://sumedija.rs/vest-4925-U-Subotici-radi-oko-600-osoba-sa-invaliditetom.html

Na Sajmu socijalnog preduzetništva, održanom u organizaciji Foruma mladih sa invaliditetom, 20. februara 2013. godine u Privrednoj komori Beograda, predstavili su se, između ostalih učesnika, UIPS i desetak njegovih članova.
U cilju informisanja i medijske promocije  na štandovima je prikazan deo proizvodnih programa preduzeća-članova, a na štandu UIPS-a posetioci su mogli da se upoznaju sa robnom markom FER PROIZVOD kojom se obeležavaju roba i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji su članovi UIPS-a.
U UIPS-u je 6. februara 2013. godine održan sastanak predstavnika preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se bave grafičkom delatnošću.
Učesnici su se saglasili da je neophodna saradnja preduzeća  zasnovana na solidarnosti i uzajamnosti u cilju što boljeg tržišnog pozicioniranja grupacije, kao i utvrđivanje strategije zajedničkog delovanja, posebno imajući u vidu početka primene Zakona o javnim nabavkama od  1. aprila 2013. godine.
Upravni odbor UIPS-a je, na sednici održanoj 31. januara 2013. godine, posebnu pažnju posvetio pitanju rada stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i članovima uputio preporuke u cilju podsticanja stručnjaka za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju na kontinuirano usavršavanje i podsetio na obavezu preduzeća da timovima obezbede prostorne, tehničke i tehnološke uslove za rad. Istovremeno, preduzeta je inicijativa za realizovanje novog sastanka sa predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u cilju rešavanja pitanja od važnosti za rad preduzeća.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service