Vesti

UIPS je podržao inicijativu, koju su pokrenula udruženja UG Bela čaplja, UG Kotež i UG Komšija Krnjača, za proglašenje Bare Reva prirodnim dobrom, zbog nezakonitog odlaganja otpada u ovom rezervatu prirode.

Bara Reva je stanište 150 vrsta ptica, među kojima je stanište strogo zaštićene vrste orla belorepana, kao i vidri i belog lokvanja koji uživa međunarodnu zaštitu. Bara Reva je  i važan  element u zaštiti naselja sa leve strane Dunava od poplava. Sve navedeno ugrožava nastajanje nelegalne deponije izmešanog građevinskog otpada, sa kojim je od avgusta 2020. godine do sada zatrpano preko 20 hektara šume.

UIPS je podržao inicijativu verujući da se zajedničkom akcijom možemo izboriti protiv uništenja prirode i kršenja zakona.

 

Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministarka za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, sa pomoćnicama ministra Biljanom Barošević i Biljanom Zekavicom i gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem posetila je 20. februara 2021. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac.

Direktorka Marija Ignjatović sa svojim saradnicima upoznala je goste sa uslužnim delatnostima koje preduzeće pruža i uputila ih u oblike stručnog rada koje zaposlenim osobama sa invaliditetom pružaju članovi tima zaduženi za radno osposobljavanje, poslove profesionalne asistencije i socijalne integracije.

U neposrednom razgovoru sa zaposlenima gosti su čuli njihove ocene svog rada u preduzeću ovog specifičnog tipa, koje je posvećeno: "... povećanju samopouzdanja, poštovanja, društvenog i ekonomskog osnaživanja svakog pojedinca, čime se osnažuje i porodica kao osnovna ćelija društva", kako je to naglasila direktorka Marija Ignjatović.

Ministarka Kisić Tepavčević je naglasila da će preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invlaiditetom uvek imati podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i najavila objavljivanje Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim preduzećima za 2021. godinu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarka-kisic-tepavcevic-povodom-medjunarodnog-dana-socijalne-pravde-socijalna-sigurnost-svim-gradjanima-narocito-ranjivim-grupama

Na Panel diskusiji "Osobe sa invaliditetom, iskustvom, integritetom" koja je održana 28. januara 2021. godine o položaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prednostima realizacije ugovora o poslovno tehničkoj saradnji otvorene privrede u oblasti ispunjavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i neophodnosti podrške misiji naših preduzeća govorila je Marija Ignjatović, direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac i članica Upravnog odbora UIPS-a.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=vpQcJ-Bseo8&feature=emb_title

U prostorijama UIPS-a je 5. februara 2021. godine održan inicijalni sastanak tima Državne revizorske institucije i predstavnika udruženja u cilju planiranja revizije svrsishodnosti koja se odnosi na sredstva budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invlaiditetom, u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI), a u cilju potrebe da se revizorski tim upozna sa temom, identifikuje potencijalni problem revizije i prikupi potrebne podatke iz oblasti u kojoj deluju preduzeća i njihovo udruženje.

Na sastanku je o radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom razgovarano iz različitih aspekata, s obzirom na specifičnosti njihove delatnosti, uz obostrano razumevanje i očekivani dalji nastavak saradnje.

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 3. februara 2021. godine održan je sastanak kome su prisustvovali ministar Dr Darija Kisić Tepavčević, pomoćnik ministra Bilja Barošević i predstavnici UIPS-a: Aleksandar Bursić, direktor "Stil"doo i predsednik Upravnog odbora UIPS-a, Miroslav Stevanović vlasnik IPA Metaloplastika ad i zamenik predsednika Upravnog odbora UIPS- i Jelena Rončević Bucher direktorka "Phroject pharmacy" doo.

Na sastanku je najavljena objava Javnog poziva za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini za 1. mart 2021. godine, kao i poseta ministarke Kisić Tepavčević pojedinim članovima u narednom periodu. Poseban deo sastanka bio je posvećen položaju državnih preduzeća, izuzetim iz mera pomoći tokom prošle godine i u Predlogu strategije o državnom vlasništvu i upravljanju državnim preduzećima od 2021. do 2027. godine, kao i potrebi svih članova za značajnijim učešćem na tržištu, posebno kroz formu rezervisanih javnih nabavki, zbog čega je važna podrška resornog ministarstva.

Sastanak je prošao u konstruktivnom duhu, uz uveravanja ministarke Kisić Tepavčević da će resorno ministarstvo i u narednom periodu biti angažovano na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i uz izraženu zahvalnost preduzećima koja su tokom pandemije pokazala visok stepen društvene odgovornosti šivenjem i doniranjem zaštitnih maski.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju-bice-raspisan-1-marta

Za potrebe izrade ex ante analize Nacionalne strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu je 14. oktobra 2020. godine održan sastanak prve fokus grupe uz učešće predstavnika reprezentativnih sindikata, Međunarodne organizacije rada za Srbiju, Unije poslodavaca Srbije, Razvojne agencije Srbije i UIPS-a, uz moderiranje dr Kosovke Ognjenović.

Cilj organizovanja fokus grupe bio je da se na temelju uočenih problema i predloženih mera i rešenja približimo onim za koje na bazi diskusije se zajednički proceni da bi mogli da daju pozitivne rezultate tokom naredne faze sprovođenja Nacionalne strategije zapošljavanja.

Uz podršku UIPS-a, za saradnike iz organizacije Caritas Šabac organizovana je studijska poseta preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja se smatraju primerima dobre prakse u istovremenom kvalitativnom razvoju ekonomske i socijalne funkcije ovih preduzeća, sa sedištem u Subotici.

Tokom 17. i 18. juna 2020. godine članovi studijske grupe posetili su, obišli proizvodne pogone i razgovarali sa direktorima i članovima stručnih timova preduzeća "DES" doo, "Zaštitna radionica Željezničar" doo i "Čikoš štampa" doo o strateškim planovima razvoja preduzeća i ostvarenim rezultatima, pozicioniranju na tržištu, profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, ulogom članova stručnih timova u pripremi osobe sa invaliditetom za posao, njenom podsticanju i praćenju, uz stručne savete o vođenju izveštaja o napretku, individualnih dosijea i slično.

Sa druge strane, zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su se upoznali sa aktivnostima koje Caritas Šabac sprovodi već 20 godina u oblasti socijalne zaštite, socijalnog preduzetništva, promocije mentalnog zdravlja, uz pružanje pomoći u kući starima, bolesnima, osobama sa invaliditetom i svima kojima je pomoć potrebna, uz još jednu potvrdu o značaju stvaranja i unapređenja novih kontakata koji osnažuju i jačaju saradnike i sagovornike u profesionalnom i ličnom razvoju.

Na osnovu Odluke načelnika Gradske uprave grada Šapca od 28. maja 2020. godine Šabac je podržao rad i aktivnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac finansiranjem refundacije troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih osoba sa invaliditetom za period jun - decembar 2020. godine.

Odluka je doneta u postupku sprovođenja mera iz lokalnog Akcionog plana zapošljavanja grada Šapca za 2020. godinu, odnosno Programa podsticaja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i konkursa koji je raspisan i sproveden u periodu mart - maj 2020. godine i pretstavlja redak primer dobre prakse podrške lokalne samouprave koja je ključna za nesmetan rad i kontinuirani razvoj preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U prostorijama UIPS-a 3. juna 2020. godine održan je okrugli sto pod nazivom "Stručni rad sa osobama sa invaliditetom u vreme pandemije COVID-19" na kome su članovi stručnih timova iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom razgovarali o načinu informisanja i edukaciji zaposlenih osoba sa invaliditetom u našim preduzećima kako da zaštite sebe i druge, o uticaju dana u izolaciji na radni potencijal i učinak osoba sa invaliditetom (teret izolacije i nus pojave) i kako su i na koji način mere za suzbijanje epidemije uticale na osobe sa invaliditetom.

Zaključeno je da se rezultat efikasnog stručnog rada sa osobama sa invaliditetom pokazao u tome što nije bilo obolelih ni u preduzećima ni u porodicama zaposlenih, da nisu evidentirani simptomi depresivnog ili anksioznog poremećaja kod zaposlenih, kao i da se iz prakse nameće da su mehanizmi za prevladavanje stresa kod zaposlenih očigledno razvijeni.

Okruglim stolom je moderirala Jasmina Stanić, samostalna savetnica za socijalno preduzetništvo i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ČIKOŠ ŠTAMPA doo iz Subotice je i tokom vanrednog stanja, uz sve mere zaštite i uspešnog očuvanja zdravlja svojih zaposlenih, radilo na razvoju svojih usluga, uvođenjem u rad najmodernijih mašina za automatsko kompletiranje, povezivanje, savijanje i rezanje proizvoda i savijanje kutija sa mogućnošću njihovog lepljenja.

Tehnološkim unapređenjem proizvodnog procesa i podizanjem kvaliteta proizvoda i usluga preduzeće je u vremenu, koje je za većinu bilo teško i izazovno, ostvarilo nove pretpostavke za brz i efikasan odgovor na zahteve kupaca za uslugom najvišeg standarda u izradi ambalaže za farmaciju, fitofarmaciju, prehrambenu i kozmetičku industriju.

ČIKOŠ ŠTAMPA doo kao najstarije privatno preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, još jednom je dokazalo svoju ulogu lidera na tržištu grafičke delatnost, pokazujući i u vremenu krize podjednaku odgovornost kako prema očuvanju zdravlja i radnih mesta zaposlenih, tako i prema dodatnom unapređenju svoje delatnosti.

Više na: https://www.youtube.com/watch?v=ZkssQx3M-bw&feature=youtu.be   i na www.cikos.rs 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 31. marta 2020. godine potpisalo ugovor sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom MANEVAR iz Novog Sada o donaciji 4000 zaštitnih maski za potrebe ministarstva.

Podsećamo da je preduzeće MANEVAR, na samom početku vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa, prekinulo svoju redovnu proizvodnju kako bi se punim kapacitetom posvetilo šivenju zaštitnih maski, sa ciljem da 20000 maski ustupi državnim organima, poslovnim partnerima, lokalnoj zajednici i organizcijama civilnog društva, još jednom pokazujući svoju solidarnost i društvenu odgovornost na delu.

Više na: https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministarstvu-za-rad-preduzece-manevar-iz-novog-sada-doniralo-4000-zastitnih-maski

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service