Vesti

Na redovnoj sednici Upravnog odbor UIPS-a, koja je održana 9. septembra 2016. godine u prostorijama udruženja razmatrana su pitanja od značaja za uspešan rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednom periodu, kao i problemi sa kojima su se preduzeća suočavala u svom radu tokom letnjih meseci.

Zaključeno je da je neophodna kontinuirana saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz redovnu razmenu informacija i predloga usmerenih ka unapređenju rada ovih preduzeća.

Najavljeno je i održavanje redovne sednice skupštine UIPS-a 21. oktobra 2016. godine u sklopu obeležavanja 65 godina rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" D.O.O. iz Subotice.

U Beogradu je 20. jula 2016. godine potpisan ugovor o finansiranju projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UIPS-a, na osnovu Odluke o finansiranju projekata po Javnom pozivu za podnošenje predloga projekata na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini.

Opšti cilj projekta, koji će se realizovati pet meseci tokom 2016. godine, jeste obezbeđivanje efikasnijih i kvalitetnijih usluga socijalne zaštite i jačanje stručnih i ličnih kapaciteta zaposlenih u oblasti socijalne zaštite.

Društvo paraplegičara Čačak i član UIPS-a, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom PEHAR UP doo iz Čačka, pokrenuli su humanitarnu akciju, kojoj se priključio i UIPS sa svojim članovima, prikupljanja sredstava za nabavku specijalizovanih mikroelektronskih proteza za ruke, vrednosti 137.000 evra, za Žiku Rakićevića iz Čačka, kome je mašina za zalivanje prošlog leta odsekla obe ruke.

Sredstva se prikupljaju putem SMS poruke na broj 3530 za sve mreže. Cena poruke je 100,00 dinara sa PDV-om.

Pozivamo vas da se uključite i podržite ovu akciju.

U ime organizatora i UIPS-a zahvaljujemo se za svaku poruku.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije svečano je obeleželio 50 godina svog rada 15. juna 2016 godine.

Pre pola veka, na inicijativu 11 zaštitnih radionica i drugih organizacija, doneta je odluka o osnivanju Zajednice ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbije koja: "...mora da bude most između svojih članova, sa jedne strane i društveno političke zajednice, izvršnih organa i svih zainteresovanih institucija, sa druge strane" kako je navedeno u odluci o osnivanju.

Na svečanosti smo se podsetili aktivnosti koje je udruženje realizovalo tokom ovog perioda, koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, zahvalili se osnivačima i članovima na zajedničkom radu, razumevanju i podršci, kao i najvažnijim institucijama sa kojima udruženje sarađuje: Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu privrede i drugima.

Za period pred nama usmerićemo svoj rad na očuvanje stabilnosti i kontinuiteta rada kako naših članova, tako i samog udruženja, kroz zajedništvo i prevođenje namera u konkretne aktivnosti.

Ceneći pruženu podršku i aktivnost na promociji rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dodeljeno je priznanje Aleksandru Vulinu, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potom Nacionalnoj službi za zapošljavanje u znak zahvalnosti svim filijalama i saradnicima sa kojima su preduzeća i udruženje razvili kontinuiranu partnersku saradnju, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za podršku pruženu preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kada su se ona osnivala i jačala tokom poslednjih decenija 20. veka i predsedniku Upravnog odbora UIPS-a, Branku Veljoviću, za uloženo znanje i energiju, kao i ostvarene rezultate i rad na povezivanju i zajedništvu članova UIPS-a.

https://www.youtube.com/watch?v=TeWsJXUTdhI

U Šapcu je 26. maja 2016. godine održana Edukativna radionica "Podrška ženskom preduzetništvu" koju su organizovali Udruženje poslovnih žena Srbije i Privredna komora Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku DHL International iz Beograda.

Pored različitih tema o kojima se govorilo na radionici, kao primer dobre prakse svoje iskustvo u poslovanju, postignute rezultate i razvojne planove predstavila je direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo  Marija Ignjatović.

Više na linku: http://www.poslovnezene.org.rs/edukativna-radionica-podrska-zenskom-preduzetnistvu-u-sapcu

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije i Kancelarije atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije u Beogradu je 19. maja 2016. godine održana Regionalna konferencija "Zapošljavanje teže zapošljivih grupa."

Rad na konferenciji se odvijao u četiri panel diskusije uz učešće predstavnika više zemalja regiona i brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.

Na panelu "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" iskustvo u radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavila je Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a.

U petak, 15. aprila 2016. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo u Kraljevu, obeleženo je 25 godina rada uspešnog rada ovog preduzeća.

Svi zaposleni bili su srdačni domaćini svojim gostima: predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, lokalne samouprave, ranijim rukovodiocima ovog preduzeća, rukovodiocima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i svojim poslovnim partnerima.

Povodom obeležavanja jubileja preduzeća "Mak Di" doo Upravni odbor UIPS-a je održao svoju redovnu sednicu na kojoj se govorilo o aktuelnim pitanjima iz oblasti rada ovih preduzeća.

U ime zaposlenih i u svoje ime direktorka preduzeća "Mak Di" doo Verica Voštinić se zahvalila zaposlenima koji ulažu svakodnevno svoju energiju i rad u cilju ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata, kao  i svima koji su u proteklih četvrt veka podržavali rad ovog preduzeća. Izrazila je očekivanje da će se dobra saradnja odvijati i u buduće kako bi ovo preduzeće nastavilo da napreduje u pružanju kako poslovnih usluga, tako i usluga profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Preduzeće "Mak Di" doo je član UIPS-a od 24. maja 1991. godine

Zoran Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetio je 12. aprila 2016. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Čikoš štampa" doo u Subotici.

U razgovoru sa rukovodstvom preduzeća državni sekretar se upoznao sa proizvodnim programom i obišao proizvodne i radne pogone.

Stručna služba preduzeća "Čikoš štampa" doo je ovogodišnji dobitnik nagrade UIPS-a u oblasti sprovođenja mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom na nivou grupacije za 2015. godinu.

 

U prostorijama UIPS-a je 22. marta 2016. godine, uz učešće zainteresovanih članova stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, održano savetovanje o postupku sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su jedan od nosilaca mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije koju obavljaju i kroz obuke osoba sa invaliditetom za određena zanimanja. Prirodno je očekivati, da poštujući nove zakonske propise, postanu deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

Na zadovoljstvo učesnika savetovanje je vodio Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

U prostorijama UIPS-a je 10. marta 2016. godine za članove stručnih timova i predstavnike HR sektora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a - održana obuka "Medijacija - alternativno rešanje sporova".

Cilj obuke bio je usvajanje savremenog, relevantnog i praktičnog znanja u oblasti alternativnog rešavanja sporova.

Obuku je, na zadovoljstvo učesnika, vodio Vladan Jovanović, medijator i koautor više licenciranih programa obuke iz oblasti pregovaranja i medijacije.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service