Vesti

U periodu od 23. do 26. septembra 2019. godine u Beogradu su održane dve trening sesije za stručne radnike zaposlene ili angažovane u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prva trening sesija "Razvoj programa obuke za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" i druga trening sesija "Položaj i prava osoba sa invaliditetom" vodili su, na zadovoljstvo svih učesnika,  Prof. dr Miroslav Brkić i Slađana Lević eksperti angažovani na EU projektu "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja".

U Beogradu su 23. septembra 2019. godine Prof. dr Miroslav Brkić i Slađana Lević, ekseprti angažovani na projektu "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta politici zapošljavanja", članovima stručnih timova, koji su zaposleni ili radno angažovani na poslovima savetnika za socijalnu integraciju i profesionalnu asistenciju iz Subotice, Kikinde, Zrenjanina, Novog Sada, Kovina, Šapca, Beograda, Aranđelovca, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Leskovca i Pirota predstavili rezultate istraživanja: Organizaciona analiza preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Projekat EU "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja", se realizuje od 2017. godine i njegovi korisnici su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalna služba za zapošljavanje, s tim, što je jedna komponenta ovog projekta posvećena unapređenju kvaliteta rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitacijiu i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stavljajući u fokus kvalitet pruženih usluga osobama sa invaliditetom u procesu izvođenja obuka za radno osposobljavenje, radnu i socijalnu integraciju.

U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u uvodnom obraćanju o značaju projekta govorila je Gordana Marković, samostalna savetnica u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, a u ime UIPS-a Mirjana Pantelić sekretar, koja je ukazala na slojevitost i kompleksnost timskog rada stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i značaj poštovanja i primene multidisciplinarnog pristupa u profesionalnoj rehabilitaciji.

 

Na poziv autora, predstavnica UIPS-a prisustvovala je danas, 18. septembra 2019. godine u Francuskom kulturnom centru u Beogradu, predstavljanju  publikacija posvećenih radničkim pravima u Srbiji. Reč je o "Alternativnom radnom zakonodavstvu" i "Priručniku za edukaciju radnika u oblasti radnih prava" Dr Maria Reljanovića. Publikacije su objavljene uz podršku Rosa Luxemburg fondacije i Centra za dostojanstven rad. Na promociji, na kojoj su govorili autor Mario Reljanović, Željka Rogić Đokić, Prof. dr Zoran Stojiljković i Prof. dr Bojan Urdarević ukazano je na značaj alternativnog pristupa zakonskim rešenjima u oblasti radnog prava, ali i o potrebi kontinuirane edukacije radnika o pravima iz oblasti rada i radnih odnosa. Pored štampanog izdanja, očekuje se objavljivanje publikacija i u elektronskom obliku, što treba da omogući njihovu laku dostupnost svim zainteresovanima.

 

U Beogradu je danas, 17. septembra 2019. godine, održana Nacionalna konferencija "Da niko ne bude zaboravljen u procesu evorpskih organizacija" u okviru Social Dimension Initiative, pod pokroviteljstvom ASB, IDC i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Inicijativa socijalne dimenzije radi na osiguranju i poboljšanju delovanja socijalnog sektora u regionu, jačanju saradnje civilnog i javnog sektora, jačanju regionalne saradnje i inovativnog pristupa socijalnim uslugama namenjenim socijalno ugorženim grupama, jer je cilj evropskih integracija da svi građani osete napredak u tom procesu. Zato je važno raditi na podizanju svesti o povećanju sredstava koja su namenjena socijalnim ulaganjima.

Na otvaranju konferencije govorili su Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Knut Fleskestein, Federal Board Chairperson ASB e.V. Deutshland, Jadranka Joksimović ministar za evropske integracije Republike Srbije, Sem Fabrizi, Head of the Delagation of the Europen Union in the Republic of Serbia, Thomas Schieb, Ambassador of the European Union in the Republic of Serbia i Elmir Bojadžić, ASB regional director for SEE.

Među predstavnicima opština, članicama IRIS grupe, regionalnim i lokalnim nevladinim organizacijama svoje mesto imao je i UIPS, na poziv organizatora, što nam je omogućilo uvid u prezentacije razvijenih projekata uz mentorsku podršku u 15 lokalnih samourpava u Republici Srbiji. Svi predlozi projekata imaju cilj podršku različitim osetljivim društvenim grupama.

 

 

Predstavnici Caritasa iz Šapca i opštine Bogatić posetili su 12. septembra 2019. godine Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije gde su razgovarali o zakonskim pretpostavkama za osnivanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, izradi programa obuka za radno osposobljavanje lica sa invaliditetom, uslovima za poslovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugim temama iz oblasti socijalne integracije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. U otvorenoj i srdačnoj komunikaciji razmenjena su iskustva i dogovoren nastavak kontakata i saradnje u delovanju na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Istog dana koleginice i kolege iz Šapca i Bogatića obišli su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo gde su se upoznali sa proizvodnim programom, procesom rada i strategijama istovremenog ostvarivanja ekonomske i socijalne funkcije ovog preduzeća.

 

 

 

 

 

 

U Parizu je 10. i 11. jula 2019. godine održan prvi samit "Pakt za uticaj: globalni savez za socijalnu i inkluzivnu ekonomiju" koji je okupio 400 zainteresovanih predstavnika socijalne i solidarne ekonomije i predstavnike vlada iz 50 zemalja, među kojima je i Republika Srbija (https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/ministar-djordjevic-u-parizu-na-medjunarodnoj-konferenciji-pakt-za-uticaj-globalni-savez-za-socijalnu-i-inkluzivnu-ekonomiju).

Pakt za uticaj je inicijativa koju vodi Christophe Itier, Visoki komesar za socijalnu i solidarnu ekonomiju i socijalne inovacije u Francuskoj, sa ciljem da se stvori globalni savez koji promoviše i jača ekonomiju socijalne solidarnosti (CCE) i inkluzivnu ekonomiju, s ozbirom da je prepoznat njihov uticaj i doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja definisanim od strane Ujedinjenih nacija. 

Svesni neophodnosti uključivanja ove ekonomije u međunarodni politički dnevni red, pored upućenog poziva na stvaranje saveza država, vlada, međunarodnih institucija, lokalnih vlada i organizacija koje su posvećene socijalnoj i inkluzivnoj ekonomiji, učesnici su potpisali zajedničku deklaraciju "Manifest Pakta za uticaj" u kojoj su identifikovani stavovi čije su usvajanje i primena neophodni za međunarodni razvoj socijalne i inkluzivne ekonomije, gde preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vide svoje mesto.

Sa tekstom usvojenog Manifesta možete se upoznati na sledećem linku: https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2019/07/Manifesto-Pact-for-Impact.pdf

U Novom Sadu je 5. jula 2019. godine za predstavnike preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a održana radionica "Upravljanje besom - praktičan rad na disciplini zaposlenih", koju je vodila doktor psiholoških nauka Sanja Batić Očovaj.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim manifestacijama ljutnje, funkcijama ljutnje i okidačima njenog javljanja u poslovnom okruženju. Poseban deo radionice bio je posvećen prepoznavanju različitih faza ljutnje i učenju specifičnih veština samoumirivanja, asertivnosti u funkciji upravljanja besom i razrešavanju konflikata.

U podsticajnoj atmosferi učesnici su mogli da razmene svoja iskustva o temi ljutnje u radnoj sredini i načinima prevazilaženja konfliktnih situacija.

U prostorijama udruženja 14. juna 2019. godine održana je 11. redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a u sazivu od 2010. godine na kojoj se sa mesta predsednika, nakon 23 godine aktivnog učešća u radu udruženja i 15 godina na mestu predsednika skupštine UIPS-a, povukao Dragiša Marković. Članovi skupštine su izrazili poštovanje i zahvalnost za njegovo dugogodišnje angažovanje i istovremeno izabrali novog predsednika - Branislava Bugarskog, direktora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lira" doo iz Kikinde.

U prvom delu sednice razmatran je i usvojen godišnji izveštaj o radu stručne službe udruženja, izveštaj o radu Upravnog odbora i izveštaj Nadzornog odbora, dok je u drugom delu sednice posebna pažnja posvećena utvrđivanju predloga mera i aktivnosti usmerenim ka unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako kada je reč o njihovom boljem pozicioniranju na tržištu, tako i kada je reč o realizaciji obuka osoba sa invaliditetom prema akreditovanim programima i njihovom zapošljavanju i radu uz podršku stručnih timova.

U skladu sa uobičajenim načinom rada, sednica skupštine je bila prilika da se i ove godine dodele priznanja članovima koji su bili najuspešniji u različitim oblastima, te je tako za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u 2018. godini nagrađeno preduzeće "Sunce 021" doo iz Sremske Kamenice, za najuspešnije poslovne rezultate ostvarene u 2018. godini nagrađeno je preduzeće "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice, dok je za najveći broj realizovanih obuka osoba sa invaliditetom u prethodnoj godini, kao i ostvarene uspehe u sprovođenju socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije nagrađena stručna služba preduzeća "Lira" doo iz Kikinde.

Među pojedincima nagrađeni su Aleksandar Bursić, direktor preduzeća "Stil" doo iz Zrenjanina za pruženu podršku udruženju u realizaciji projektnih aktivnosti, Žaklina Stanković, direktorka preduzeća "Grafopromet" doo iz Kragujevca za dugogodišnje angažovanje u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a za neprekidnih 30 godina rada u UIPS-u.

 

 

 

 

U prostorijama UIPS-a 16. aprila 2019. godine održana je radionica "Bolesti zavisnosti - rano prepoznavanje, klinička slika i prevencija" koju je za članove stručnih timova iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom vodio Prim. dr Ivica Mladenović, mr.sci, psihijatar-psihoterapeut, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i šef Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti.

Na radionici, učesnici su se upoznali sa kliničkom slikom različitih oblika zavisnosti, karakteristikama ličnosti zavisnika, karakteristikama i prilagođavanju porodice zavisnika, transgeneracijskoj transmisiji, tipovima podrške pojedincu i porodici i njihovoj motivaciji, kao i svojoj ulozi u prepoznavanju i pružanju adekvatne podrške zaposlenima sa problemom zavisnosti.

Poseban kvalitet radionice se ogledao u obuci učesnika za pravilnu primenu Testa AUDIT i usvajanje principa odgovornog pijenja alkohola koji će im pružiti mogućnost da stečeno znanje odmah primene u praksi u radu sa zaposlenim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom DES doo iz Subotice je 28. marta 2019. godine svečano predstavilo novu opremu, koja je nabavljena kako bi se unapredio nivo bezbednosti za rad zaposlenih osoba sa invaliditetom. Reč je o laseru GWEIKE za automatsko sečenje lima od čelika i obojenog metala, vrednosti 150.000 evra. Nabavljena oprema je stavljena u funkciju i omogući će da se skrati vreme pripreme materijala za izradu delova za kazane za pečenje rakije, što je vodeća proizvodno-uslužna delatnost ovog preduzeća. DES doo Subotica je i značajan izvoznik svojih proizvoda, od Rumunije i Mađarske do Australije, sa kontinuiranim godišnjim povećanjem proizvodnje.

Gosti na promociji nove opreme su se upoznali i sa rezultatima postignutim u oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, kojima su pored osnovne obuke pružene mogućnosti kontinuiranog usavršavanja znanja i veština kako u struci, tako i u oblastima upravljanja i rukovođenja, čime su još jednom potvrđena dobra iskustva u radu naših preduzeća koja podstiču razvoj karijere svojih zaposlenih.

Više na: 

https://www.subotica.com/vesti/des-otvorio-novi-proizvodni-pogon-id34634.html

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/kazani-za-rakiju-trazeni-u-americi-rusiji-i-australiji_1004642.html

https://youtu.be/861r2o2Rr8Y

https://www.youtube.com/watch?v=u9XdWTkfakM&feature=youtu.be

https://www.magyarszo.rs/hu/3946/vajdasag_szabadka/199575/Szoci%C3%A1lis-felel%C5%91s%C3%A9ggel-sikeresen.htm

https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/bovult-palinkafozo-kazanokat-gyarto-des-szabadka

https://www.youtube.com/watch?v=yLrmZZ4ytn4

U prostorijama UIPS-a 25. marta 2019. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a kojoj je prisustvovao državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić.

Cilj održavanja zajedničke sednice predstavnika UIPS-a i resornog ministarstva bio je unapređenje saradnje u narednom periodu.

Na sednici je u otvorenoj diskusiji iznet niz predloga usmernih ka unapređenju privrednog ambijenta u kome naša preduzeća posluju, kao i pretpostavki koje utiču na podizanje kvaliteta stručnog rada sa osobama sa invaliditetom i novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom u tekućoj godini.

Za učesnike na sednici od posebnog značaja je bila povrda državnog sekretara da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ostaje otvoreno za pružanje podrške grupaciji i u rešavanju specifičnih pojedinačnih problema preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service