Vesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je, u okviru Javnog poziva za podnošenje predloga projekata na Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, finansijski podržalo projekat UIPS-a Konferencija "Profesionalna rehabilitaciji odraslih osoba sa invaliditetom".
Ugovor o finansiranju projekta su potpisali ministar Aleksandar Vulin za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Miroslav Velimirović, za UIPS.
Realizacija projekta obuhvata pripremu i održavanje Konferencije o profesionalnoj rehabilitaciji odraslih osoba sa invaliditetom na kojoj će svoja iskustva u sprovođenju mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izneti profesionalni stručnjaci koji rade na poslovima socijalne integracije, profesionalne asistencije i izvođenja obuka kojima se unapređuju znanja, sposobnosti i veštine osoba sa invaliditetom.

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zastava Inpro" doo  realizuje se javni rad "Arhiviranje, evidentiranje i uređivanje poslovne dokumentacije" na kojem je angažovano šest osoba sa invaliditetom. Planirano je da ovaj projekat traje do 31. marta 2015. godine.  Krajem februara, u istom preduzeću,  uspešno je priveden kraju javni rad "Uređenje priobalja i čišćenje korita reke Ždraljice" na kome je bilo angažovano 15 osoba sa invaliditetom.
Svoju kontinuiranu posvećenost profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom preduzeće iskazuje i kroz dve obuke za nezaposlene osobe sa invaliditetom koje su u toku i to obuke za poslove presera i obuke za poslove šivača tekstila u koje je uključeno 10 polaznika i koje će trajati do 15. maja 2015. godine.
Više o preduzeću "Zastava Inpro" možete se informisati i iz priloga koji je snimila ekipa emisije "Vodič za roditelje", na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=o_9uJ53n80M
Povodom Međunarodnog dana socijalne pravde ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je 20. februara 2015. godine posetio preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo Novi Sad.
Ministar je kao značajnu istakao činjenicu povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u ovom preduzeću u prethodnom periodu i izneo svoju podršku da: "... budžetski korisnici u svojim javnim nabavkama koriste usluge preduzeća od posebnog društvenog značaja, odnosno od drugih budžetskih korisnika, tako da se budžetska sredstva ne troše već samo preraspodeljuju."
Više o poseti na: http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=154504
10. februara 2015. godine u SO Kikinda održan je sastanak predstavnika opštine i UIPS-a na kome se razgovaralo o mogućnostima osnivanja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na teritoriji ove opštine, čiji bi osnivač bila lokalna samouprava. Sastanak je bio prilika i da se organizuje poseta "Našoj kući" u Kikindi, ustanovi socijalne zaštite koja pruža dnevni boravak osobama sa invaliditetom starijim od 18 godina. Iz posete nosimo najlepše utiske i želju za nastavkom i unapređenjem saradnje.
6. februara 2015. godine na sasatanku u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavljen je rad novoosnovanog Biroa za socijalno preduzetništvo u okviru Centra za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo Privredne komore Srbije.
Na sastanku, kome su prisustvovali državni sekretari navedenog ministarstva Laslo Čikoš i Aleksandar Stojanović, pomoćnik ministra Ljiljana Džuver i šef Odseka za aktivne mere zapošljavanja Jelena Vasić, Ester Pavić Solucki iz Privredne komore Srbije, Dina Rakin iz Evropskog pokreta u Srbiji, Anica Spasojević iz udruženja "Naša kuća", Suzana Kaplanović iz Centra za podršku porodici i Mirjana Pantelić iz UIPS-a iznele su predloge o unapređenju oblasti socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji koji bi trebalo da budu sadržani u budućem Zakonu o socijalnom preduzetništvu.
UIPS je na poziv NIS-a, kompanije koja je tokom 2014. godine finansirala značajan broj projekata u okviru konkursa "Zajednici zajedno"  kao nosilac projekta "Ko, ako ne ja?!" koji je sa uspehom realizovan imao svog predstavnika, Valentinu Marković,  na svečanom potpisivanju Sporazuma između NIS-a i grada Beograda u okviru programa "Zajednici zajedno 2015" 5. februara 2015. godine u Skupštini grada Beograda.
Na svečanosti je istaknuta uspešna realizacija prethodnog i najavljen početak novog konkursa.
UIPS uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda tokom januara, februara i marta 2015. godine realizuje projekat "Nove mogućnosti".
Projekat "Nove mogućnosti" tri osobe sa invaliditetom priprema za radnu i socijalnu integraciju sticanjem znanja i veština za zanimanje pomoćnik pekara. neophodnih za zaposlenje, koje jedino omogućava kvalitetan život osoba sa invaliditetom. Kroz projektne aktivnosti se utiče na kompletno poboljšanje radnih performansi osoba sa invaliditetom koje su uključene u projekat i to kroz dvojako delovanje: teorijsku i praktičnu obuku i psihološko osnaživanje i motivaciju.
UIPS obuku izvodi u saradnji sa koleginicama i kolegama iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda u skladu sa odobrenim programom obuke za zanimanje pomoćnik pekara.
U Zrenjaninu je 26. decembra 2014. godine obeleženo 50 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće "Stil" doo.
Preduzeće je osnovano rešenjem Skupštine opštine Zrenjanin 23. juna 1964. godine kao zaštitna radionica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Rešenjem SO Zrenjanin od 19. oktobra 1967. godine zaštitna radionica postaje ustanova socijalne zaštite. Na osnovu rešenja Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja od 8. oktobra 1996. godine izvršena je preregistracija u Društveno preduzeće za proizvodnju obuće. Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. avgusta 2010. godine utvrđen je udeo državnog kapitala od 100%, čime je Republika Srbija preuzela osnivačka i upravljačka prava.


Spot namenjen podizanju svesti javnosti o problemima sa kojima se susreće zajednica gluvih Srbije pogledajte na linku: http://www.cod.rs/sr/vesti/moj-jezik-srpski-znakovni-jezik/ 
Upoznajte se sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom na srpskom znakovnom jeziku na linku: 
http://www.cod.rs/sr/konvencijaun
 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Inval-Stat" d.o.o. u Kovinu, 23. decembra 2014. godine održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a. Pored članova, sednici su prisustvovale i predstavnice Sektora za zapošljavanje i Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Na sednici se razgovaralo o aktivnostima UIPS-a u prethodnih mesec dana i pitanjima od interesa za rad preduzeća i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service