Vesti

Tokom trajanja sajamske manifestacije J=DNAKI u utorak, 23. oktobra 2018. godine UIPS je za sve zainteresovane održao Javni čas "Kako mi to radimo" na kome je predstavljeno nekoliko segmenata rada članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

O izvođenju programa obuka u radnoj sredini za konkretna zanimanja iz proizvodno-uslužne delatnosti preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom govorila je Dragana Arsenović, predstavnica preduzeća "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda.

Koliko su važne socijalne veštine za zasnivanje radnog odnosa i održanje zaposlenja, kao i o izvođenju strategija razvoja socijalnih veština za osobe sa invaliditetom u našim preduzećima govorio je Miroslav Vučković, član stručnog tima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA Metalopastika ad iz Stopanje.

Ana Vučinić, članica stručnog tima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Novitas Consult doo iz šapca je učesnike upoznala i sa merama i aktivnostima koje ovo preduzeće realizuje u cilju pune socijalne inkluzije svojih zaposlenih osoba sa invaliditetom.

 

 

U periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine na Beogradskom sajmu, tokom trajanja Međunarodnog sajma knjiga, Sajma obrazovanja i nastavnih sredstava (od 24.10. do 28.10) i Medija marketa (od 24.10. do 28.10.) u hali 3A svoj rad predstavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zahvaljujući kome je pružena prilika da svoj rad predstave između ostalih i UIPS i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nosilac nastupa ministarstva na sajmu je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji je i organizator kompletne sajamske manifestacije, na kojoj se pored UIPS-a predstavljaju i NOOIS-Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom sa 35 Saveza i 565 lokalnih udruženja, Republički Fond PIO, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Komora socijalne zaštite, Asocijacija centara za socijalnu zaštitu, Nacionalna služba za zapošljavanje, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Inspektorat za rad i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

UIPS će u utorak, 23. oktobra 2018. od 13 do 14 časova, na glavnoj bini, održati Javni čas "Kako mi to radimo" na kome će biti predstavljen profesionalni rad članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a u četvrtak, 25. oktobra 2018. godine od 14 do 15 časova Tribinu "Odgovorna nabavka" na kojoj će učesnici govoriti o važnosti jačanja tržišne funkcije naših preduzeća i potrebi njihovog uključivanja u lanac nabavki velikih kompanija.

 https://sajam.rs/sr/%D1%98%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D1%98%D0%BC%D1%83/

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Grafički centar NOVA doo iz Šapca je odlukom Upravnog odbora postalo je novi član Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije.

Pretežne delatnosti našeg novog člana su grafička delatnost i proizvodnja HTZ opreme.

Više na: www.stamparijanova.com

U okviru realizacije programa "Usmerimo se na bitno" koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa inavaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini, u prostorijama udruženja 16. oktobra 2018. godine održan je Okrugli sto "Zajednički aktivizam" na kome su učesnici razmenili stavove i usvojili zaključke koji su usmereni na podsticanje aktivacije osoba sa invaliditetom za uključivanje u svet rada, oblike interakcije preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i lokalnih samouprava i stvaranje mogućnosti za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz održive biznis ideje.

Odlukom Upravnog odbora UIPS-a preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom GEPARD VIS d.o.o. iz Novog Sada je novi član UIPS-a.

Osnovna proizvodna delatnost GEPARD VIS d.o.o. je proizvodnja lične zaštitne obuće i odeće.

U okviru realizacije programa USMERIMO SE NA BITNO u prostorijama udruženja je 5. oktobra 2018. godine održana radionica MITOVI I ČINJENICE O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM. Radionicu je vodila Prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na radionici su predstavljeni rezultati najnovijih svetskih istraživanja u oblasti sticanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, razmenjeni lični stavovi učesnika o ovoj temi i zahvaljujući učešću Erve Buiga, vođe projekta ""EU podrška politici zapošljavanja", moglo se čuti više informacija kakav je pristup ovoj temi na nivou Evropske Unije, a kakav u Republici Francuskoj.

Poseban deo radionice bio je posvećen razumnom prilagođavanju radnog mesta i primerima asistivnih tehnologija, koje polako nalaze svoje mesto u svakodnevnoj praksi i u našoj zemlji.

U amfiteatru Narodne banke Srbije 27. septembra 2018. godine održan je III Forum korisnika i pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom "Stvaranje uslova za radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" u organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Udruženja "Na pola puta" i uz podršku EASPD, koji je okupio značajan broj učesnika, kako bi sa različitih aspekata bila sagledana tema skupa.

Na otvaranju Foruma su govorili Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Marina Kurilj, izvršna direktorka Udruženja "Na pola puta" i Valerija Buzan u ime EASPD, dok su zakonski okvir delovanja u predmetnoj oblasti predstavili Radoš Keravica iz Kancelarije UN u Beogradu, Dr Marta Sjeničić iz Instituta društvenih nauka i Milana Sekulić iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U sesiji "Od rada u zaštićenim uslovima do rada na otvorenom tržištu" svoja iskustva su iznele Valerija Bužan iz Udruženja DRAGA iz Slovenije, Dana Džamić, ABA terapeut i Slađana Lević iz Foruma mladih sa invaliditetom, a o mehanizmima osnaživanja osoba sa invaliditetom za aktivan pristup tržištu rada svoja iskustva su izneli Lieven Gulinck, job coaching, EMINO, Belgium, Vesna Gavrić iz Udruženja "ZaJedno" iz Subotice i Anđelija Đukić iz Udruženja "Na pola puta".

O zapošljavanju i radnom angažovanju iz ugla poslodavaca učesnike su upoznale Irena Lakobrija, predstavnica lokalne samouprave Vračar, Mirjana Pantelić iz UIPS-a i Biljana Jelenković Paspalj iz Nacionalne službe za zapošljavanje, dok su o primerima dobre prakse govorili u poslednjoj sesiji Suzana Jovanović iz lokalne samouprave Pančevo, Ana Knežević iz udruženja "Evo ruka" i Miloš Antić iz Ustanove Veliki Popovac.

U Domu Narodne skupštine Republike Srbije 21. septembra 2018. godine predstavljeni su projekti "EU podrška politici zapošljavanja" i "EU podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje".

Projekat "Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja" predstavlja deo Nacionalnog programa za Srbiju u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA 2013. Glavni fokus projekta je na razvoju sistema i procesa koji u značajnoj meri doprinose efikasnom i delotvornom povezivanju ponude i potražnje radne snage i sveukupnom funkcionisanju tržišta rada, sa posebnim osvrtom na uključivanje osoba sa invaliditetom. U tom cilju, projekat Tehničke pomoći pruža podršku Ministarstvu za rad, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom da razviju moderan sistem organizacije obuke za nezaposlene i kreiraju i sprovode mere aktivne politike zapoljavanja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je u svom izlaganju istakao da je stopa nezaposlenosti u Republici Srbiji na nivou od 12 odsto, što je daleko manje nego ranijih godina, kao i  da je jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije stabilan održiv rast zaposlenih, sa posebnim akcentom na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i usklađivanje znanja i veština sa potrebama tržišta rada.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je ukazao da je evidentno da srpska ekonomija raste, da se nezaposlenost smanjuje i da ima prostora da se takav trend nastavi. Upoznao je prisutne da projekat koji se predstavlja na konferenciji ima dve komponente. Prva se odnosi na podizanje kapaciteta Ministarstva za rad i Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi se ostvarila bolja politika zapošljavanja. Druga komponenta se odnosi na mere aktivne politike zapošljavanja kako bi se omogućio ulazak na tržište rada  onima koji imaju manji nivo obrazovanja, veština i kvalifikacija.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović je govorio o stanju na tržištu rada i merama koje NSZ preduzima u cilju usklađivanja potreba poslodavaca za određenim profilima radnika, dok je pomoćnik ministra za rad i viši službenik na projektu Jovana Milovanović govorila o značaju projekta Tehničke pomoći i drugih projekta koji se trenutno realizuju ili se očekuje početak njihove realizacije u Republici.

Vođa projekta "EU podrška politici zapošljavanja" Erve Buig je predstavio aktivnosti projekta i koje rezultate projekat treba da postigne, dok je generalni direktor Ekonomskog instituta Dragan Šagovnović izneo aktuelne pokazatelje i trend razvoja srpske privrede do 2040. godine. Sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić je predstavila preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, aktivnosti koje će u okviru projekta biti usmrene na unapređenje njihovog položaja i ukazala na kapacitete UIPS-a koji mogu biti korišćeni u cilju što uspešnijeg ostvarenja postavljenih ciljeva.

U okviru programa "Usmerimo se na bitno" koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2018. godini, u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, 18. septembra 2018. godine pred četrdeset učesnika održana je radionica "Nabavka sa smislom - odgovor prakse".

Nabavka sa smislom ima neekonomsku motivaciju i kao takva ima šansu da postane nešto jedinstveno, jer je njena stvarna vrednost veća od iznosa koji je plaćen, kao što je priroda kupovine roba i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na radionici je u ime Grada Šapca o oblicima pružanja podrške osobama sa invaliditetom govorio pomoćnik gradonačelnika Goran Stojićević, o programima podrške uključivanju u svet rada, u ime Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Šabac, govorila je savetnica za zapošljavanje Nataša Stanić, dok su o iskustvima u saradnji i radu sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conslt" doo iz Šapca, kao primerom dobre prakse, govorili Danijela Drača Živković, office menadžer Udruženja poslovnih žena i  Miloš Milutinović, Category Manager Assistant For Fruit&Vegetables Delhaize Serbia.

Kroz predavanje "Poznavanje psiholoških i socioloških aspekata različitih priroda invalidnosti u organizaciji radnog mesta" vodile su nas Prof. dr Marina Radić Šestić i Doc. dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Podršku u realizaciji radionice UIPS-u su pružili Centar za stručno usavršavanje Šabac i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo iz Šapca.

https://youtu.be/E2Z87afq0aQ 

https://youtu.be/1bDBGw-HQWw

U Centru za stručno usavršavanje u Kikindi, 29. avgusta 2018. godine UIPS je realizovao interaktivnu radionicu "Dobro je biti dobar" na kojoj su o pitanjima aktivacije osoba sa invaliditetom, podršci preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i potrebi izgradnje razumevanja poslodavaca sa otvorenog tržišta rada o značaju stvaranja inkluzivnog društva govorili su saradnici našeg udruženja iz državnih institucija: Mr Pavle Počuč, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Stanislava Hrnjak, predsednica Skupštine Grada Kikinda i Đurđina Jeknić načelnica odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere u NSZ Filijala Kikinda. 

Na temu poslovanja u kontekstu osećaja vrednosti govorile su Jasmina Poljan, direktorica proizvodnje i Valentina Rađenović, članica stručnog tima Zaštitne radionice "Lira" doo iz Kikinde. dok je Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a, govorila o neophodnosti uključivanja preduzeća za profesionalnu rehabililtaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao dobavljača velikih privatnih kompanija.

Na zadovoljstvo svih učesnika panel "O ljubavi. Razumevanju. I hodanju u tuđim cipelama" vodila je Marija Grujić Bepa, u cilju razumevanja koncepta kvalitativnog unapređenja odnosa među ljudima.

Radionica je realizovana kao jedna od glavnih aktivnosti programa "Usmerimo se na bitno" koji je dobio poverenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini.

http://tvrubin.rs/interaktivna-radionica-kao-podrska-firmama-koje-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom/ 

http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=fb_vesti&id=5520 

https://vojvodjanske.rs/da-nestanu-predrasude-poslodavaca-prema-osobama-sa-invaliditetom/

U okviru realizacije programa Usmerimo se na bitno, koji je dobio podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2018. godini, UIPS organizuje:

1) Radionicu "Dobro je biti dobar" 29. avgusta 2018. godine u Kikindi. Radionicu vodi profesor Marija Grujić;

2) Radionicu "Poznavanje psiholoških i socioloških aspekata različitih priroda invalidnosti u organizaciji radnog mesta" 18. septembra 2018. godine u Šapcu. Radionicu vode prof.dr Marina Radić Šestić i doc. dr Biljana Milanović Dobrota i

3) Radionicu "Rad sa osobama sa invaliditetom i asistivne tehnologije" 5. oktobra 2018. godine u Beogradu. Radionicu vodi prof.dr Gordana Odović.

Za kraj realizacije odobrenog programa planirano je održavanje Okruglog stola pod nazivom "Zajednički aktivizam". Vreme i mesto održavanja biće objavljeno blagovremeno.

Dobrodošli ste!

 

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service