Vesti

U okviru realizacije projekta EMPOWER Osnaživanje organizacija za socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom, podržanog od strane Evropske Unije,  od 5. do 7. juna u Sarajevu održan je Forum "Profesionalna rehabilitacija u Bosni i Hercegovini: prilike i izazovi", na kome su predstavljeni primeri dobre prakse u ovoj oblasti.

Primere dobre prakse u Bosni i Hercegovini predstavila je Unija organizacija osoba sa invaliditetom BiH, Udruga ProReha/Greens d.o.o. Sarajevo,  TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo i Umjetnička radionica "Seka" s.p. Prijedor. Kao primer dobre prakse profesionalne rehabilitacije iz Crne Gore predstavio se Multidisciplinarni obrazovni centar "PaMark" iz Podgorice.

O profesionalnoj rehabilitaciji i dobrim primerima prakse u Republici Srbiji govorila je Mirjana Pantelić, sekretar Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, dok je domete u ovoj oblasti u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac predstavila Dragica Božinović, savetnica za radnu integraciju osoba sa invaliditetom u ovom preduzeću.

Drugog dana Foruma svoje prezentacije su imali Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavane osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.

Napomena: Projekat u okviru koga je održan Forumu realizuju Caritas Bosne i Hercegovine, ProReha, "Fenix" Tuzla, Vedri osmijeh i Savez slijepih Republike Srpske.

Više na: 

https://www.caritas.ba/hr/vijesti/razvoj-profesionalne-rehabilitacije-u-bih-izazovi-i-prilike/2112

https://www.ktabkbih.net/hr/vijesti/razvoj-profesionalne-rehabilitacije-u-bih-izazovi-i-prilike/114255

https://www.mreza-mira.net/vijesti/clanci/razvoj-profesionalne-rehabilitacije-u-bih-izazovi-i-prilike/

https://www.nedjelja.ba/hr/vijesti/bih/razvoj-profesionalne-rehabilitacije-u-bih-izazovi-i-prilike/29780

https://fena.ba/article/1534476/u-sarajevu-odrzan-forum-o-razvoju-profesionalne-rehabilitacije-u-bih 

U organizaciji UIPS-a u prostorijama preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac održan je stručni skup na temu razmene iskustava između Republike Srpske i Republike Srbije u oblasti sprovođenja mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

V.D. direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srpske Stevica Dronjak je predstavio usvojena zakonska rešenja u ovoj oblasti, dok je direktorka Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH Tamara Duvnjak Mitrović govorila o raspoloživim mogućnostima podsticanja zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom u okviru nadležnosti ovog zavoda.

Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a, je goste upoznala sa merama i aktivnostima profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koje realizuju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, predstavljajući istovremeno rezultate i aktivnosti udruženja usmerene na unapređenje znanja stručnih lica koja pružaju podršku osobama sa invaliditetom.

U okviru održanog skupa gosti su obišli i upoznali se sa radom preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac kao prmerom dobre prakse, uz kompetnento vođenje direktorke preduzeća Marije Ignajtović i Dragice Božinović, stručnog lica zaposlenog na poslovima pružanja podrške osobama sa invaliditetom u procesu radne integracije.

Na svečanosti upriličenoj 15. maja 2023. godine u Privrednoj komori Srbije dodeljene su nagrade i priznanja privrednim subjektima koji su pored toga što posluju na etičan i transparentan način istovremeno posvećeni dobrobiti svojih zaposlenih i njihovih porodica, kao i lokalnoj zajednici u kojoj posluju.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Socijalna sinergija" doo Šabac dobitnik je prve nagrade u kategoriji malih i mikro privrednih duštava za projekat besplatnog pranja i peglanja veša za građanke i građane Šapca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo Šabac dobitnik je specijalnog priznanja za poseban doprinos podršci i osnaživanju osoba sa invaliditetom.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lira" doo Kikinda je učestvovalo u izradi modne kolekcije inspirisane izložbom "Partizanka i Fragonar kolekkcije slika Jovanke Broz", projekta koji je realizovan u saradnji novosadskog brenda "Zaga clothing" i Galerije Matice srpske i koji je takođe nagrađen u kategoriji malih i mikro preduzeća.

Više na:

https://pks.rs/vesti/nagrada-dorde-vajfert-za-lidere-drustvene-odgovornosti-8369

https://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/181762-pks-dodeljene-nagrade-dorde-vajfert-za-lidere-drustvene-odgovornosti

https://biznis.telegraf.rs/info-biz/3679138-nacionalna-nagrada-za-drustveno-odgovorno-poslovanje-djordje-vajfert

https://www.tanjug.rs/ekonomija/srbija/30305/dodeljene-nacionalne-nagrade-za-drustveno-odgovorno-poslovanje-dorde-vajfert/vest

https://www.vesti.rs/Ekonomija/PKS-Dodeljene-nagrade-Djordje-Vajfert-za-lidere-drustvene-odgovornosti.html

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Švajcarske konfederacije u vezi sa sprovođenjem Programa "Znanjem do posla E2E", kojim su utvrđeni ključni procesi politike zapošljavanja, čija je implementacija podržana u okviru E2E projekta, u periodu od 8. do 11. maja 2023. godine realizovana je studijska poseta Ministarstvu za rad, obitelj, socijalne poslove i jednake mogućnosti Republike Slovenije i drugim relevantnim institucijama i organizacijama u cilju upoznavanja sa modelom profesionalne rehabilitacije i podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji se smatra najrazvijenijim u poređenju sa državama regiona.

Studijsku delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije i predstavnici projekta "Znanjem do posla - E2E".

Studijska poseta je omogućila da učesnici dobiju releventne informacije o primeni zakonske regulative koja je usmerena na socijalno uključivanje, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i održanje zaposlenja osoba sa invaliditetom Republike Slovenije, što je od posebne važnosti imajući u vidu očekivani rad na izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u našoj zemlji. 

Više na: https://www.srips-rs.si/sklad/novice/novica/predstavitev-podrocja-zaposlovanja-invalidov-delegaciji-iz-srbije

U prostorijama UIPS-a, za članove stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održana je 12. aprila 2023. godine interaktivna edukativna radionica "Indikatori radne efikasnosti osoba sa invaliditetom" koju je vodila Prof. dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

O novinama u skladu sa ICD-11, 2018. koje se odnose na definisanje neurozavojnih poremećaja čija je primena otpočela 1. januara 2022. godine, primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj tranziciji osoba sa invaliditetom, adaptivnom ponašanju, potencijalnim psiho-socijalnim problemima na radnom mestu i kako ih rešavati, o pristupu tokom zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa nekim od poremećaja iz spektra autizma i bazičnoj evaluaciji indikatora kojima se meri radna efikasnost osoba sa invaliditetom govorilo se kroz intenzivan interaktivan rad svih učesnica, u prijatnoj i podržavajućoj atmosferi i dobroj međusobnoj komunikaciji sa voditeljkom radionice.

 

 

U prostorijama UIPS-a, 11. aprila 2023. godine, održan je čas praktične nastave studentkinjama četvrte godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, sa modula Motoričke smetnje i poremećaji.

Na času su Prof. dr Gordana Odović i sekretar UIPS-a Mirjana Pantelić govorile o istorijatu rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, razvoju i unapređenju radnog osposobljavanja, metodama održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanjima položaja osoba sa invaliditetom nakon 2009. godine kada je stupio na snagu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U diskusiji su studentkinjama bliže predstavljeni sadržina i obim rada stručnih lica u ovim preduzećima, važnost izvođenja kvalitetnih programa obuke u teorijskom i praktičnom delu, kao i socijalnih veština, ali i potrebi uvođenja supervizije u rad stručnjaka koji se neposredno bave pružanjem podrške tokom radnog osposobljavanja, zapošljavanja i održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

U svečanoj sali opštine Bogatić 27. marta 2023. godine održana je završna konferencija projekta "Poboljšanje zapošljivosti osoba iz ranjivih grupa pružanjem novih znanja i veština" koji su u partnerstvu realizovali Caritas Šabac, Proreha, udruženje iz Bosne i Hercegovine i Socijalno-edukativni centar (SEC) iz Banja Luke, a u saradnji sa opštinom Bogatić. 

Na konferenciji su nakon uvodnih obraćanja Milana Damnjanovića, predsednika opštine Bogatić, Miroljuba Nikolića, direktora Caritas-a Šabaci i Matthieu Penota, Programme Manager for Employment u Delegaciji EU u Srbiji, predstavljeni rezultati projekta: 18 realizovanih obuka za 360 osoba u prekograničnom području, od kojih je 120 bilo osoba sa invaliditetom. Nemali broj polaznika obuka se i zaposlio.

U daljem toku konferencije o Unapređenju menadžmenta u oblasti socijalne ekonomije kroz neformalno obrazovanje odraslih govorila je MA Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite. Značaj obučenih negovatelja za kvalitetno pružanje usluga socijalne zaštite u zajednici predstavio je Prof. dr Zoran Vesić, profesor na Fakultetu političkih nauka, dok je o Kvalitetnim programima obuke kao značajnom elementu profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom govorila Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a.

Više na: 

https://caritas-sabac.com/zavrsna-konferencija-projekta-poboljsanje-zaposljivosti-ljudi-iz-osetljivih-grupa-pruzanjem-novih-znanja-i-vestina/ 

https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/36164/zavrsnica-projekta-za-poboljsanje-zaposljivosti-ranjivih-grupa-u 

https://bogatic.info/u-bogaticu-organizovana-zavrsna-konferencija-projekta-poboljsanje-zaposljivosti-ljudi-iz-osetljivih-grupa-pruzanjem-novih-znanja-i-vestina/ 

https://macvanski.info/zavrsnica-projekta-za-poboljsanje-zaposljivosti-ranjivih-grupa-u-bogaticu/ 

http://www.cfcu.gov.rs/vest.php?id=724

 

 

 

 

 

Na poziv Privredne komore Srbije predstavnica UIPS-a Marija Ignjatović, članica Upravnog odbora UIPS-a i direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Conult" doo Šabac, učestvovala je na panel diskusiji "Socijalno preduzetništvo u Srbiji godinu dana nakon usvajanja zakona" koja je održana 27. marta 2023. godine. 

Na panelu je usvojen zaključak kojim se Privredna komora Srbije obavezala na formiranje mreže savetnika u regionlanim privrednim komorama koji će pomagati privrednim društvima, preduzetnicima i predstavnicima civilnog sektora da ukoliko ispunjavaju kriterijume predviđene Zakonom o socijalnom preduzetništvu i formalno steknu status socijalnog preduzeća registracijom u Agenciji za privredne registre.

PKS će, takođe, u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama civilnog sektora, kao i socijalnim preduzećima, raditi na mapiranju sektora socijalnog preduzetništva i kreiranju sveobuhvatne analize potreba, kako bi se mogle efikasno planirate javne politike u ovoj oblasti.

 

 

U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo Zrenjanin 21. februara 2023. godine održan je sastanak predstavnika UIPS-a sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem.

Predstavnici UIPS-a su obavestili ministra o posledicama po rad preduzeća ove grupacije usled složenosti uslova privređivanja i kontinuiranog smanjenja sredstava iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su namenjena unapređenju njihovih tržišnih performansi.

Inicijativa UIPS-a da se sistemski i dugoročno radi na razvoju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom naišla je na puno razumevanje ministra Selakovića, koji je izneo uveravanja da će se i on lično i njegovi saradnici maksimalno zauzeti da se nastali problemi reše na najoptimalniji način.

Više na: 

 

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/selakovic-trazimo-nacin-da-drzava-prevazidje-probleme-u-poslovanju-preduzeca-sa-osobama-s-invaliditetom/

https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1206167/pomoc-drzave-preduzecima-koja-zaposljavaju-invalide-profesionalnu-rehabilitaciju-625-miliona-dinara

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/banat/selakovic-u-zrenjaninu-dragocena-su-preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom_1420070.html

https://ilovezrenjanin.com/vesti-zrenjanin/ministar-selakovic-u-poseti-zrenjaninu-i-preduzecu-stil/

http://www.zrenjanin.rs/sr/vesti/2023/02/ministar-selakovic-u-poseti-zrenjaninu-i-preduzecu-stil-ovakva-preduzeca-imaju-visestruku-svrhu-postojanja

https://vojvodinauzivo.rs/ministar-nikola-selakovic-posetio-zrenjanin/

http://vojvodjanski.com/rtvsantos/privreda/2023/02/21/ministar-selakovic-u-zrenjaninu-posetio-preduzece-stil

https://www.youtube.com/watch?v=dwqO5ndzYJI&ab_channel=RTVSantosZrenjanin

https://www.youtube.com/watch?v=ZQToEFymgXA&ab_channel=Radio-televizijaVojvodine

https://naslovi.net/2023-02-21/rtv/selakovic-u-zrenjaninu-dragocena-su-preduzeca-koja-zaposljavaju-osobe-sa-invaliditetom/32776429

https://www.youtube.com/watch?v=sqNn48E3CdI&ab_channel=KTVTelevizija-Zvani%C4%8Dnikanal

Redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a održana je u prostorijama udruženja 15.12.2022. godine. Na sednici se razgovaralo o aktulenom stanju u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Konstatovano je da je već dovoljno teška situacija u kojoj preduzeća posluju dodatno otežana očekivanim istim iznosom i za narednu godinu budžetskih sredstava namenjenih unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Povećani troškovi poslovanja sa očekivanim povećanjem minimalne cene rada od 1. januara 2023. godine kod rukovodioca preduzeća stvaraju bojazan da planirana sredstva neće biti dovoljna za redovnu isplatu subvencija zarada osoba sa invaliditetom i da je teško očekivati raspodelu sredstva za poboljšanje uslova rada.

Jednoglasno je zaključeno da je neophodno zahtevati hitan sastanak sa resornim ministrom kako bi se ukazalo na probleme i predožili načini njihovog prevazilaženja.

Na skupu održanom u UIPS-u, 2. novembra 2022. godine, uz učešće stručnih radnica, Mirjana Pantelić, sekretar UIPS-a je predstavila nalaze realizovanog istraživanja o stavovim i mišljenjima članova stručnih timova u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o njihovoj poziciji, ulozi i potrebi daljeg profesionalnog razvoja.

Istraživanje, koje je obuhvatilo 53 stručna radnika zaposlena/radno angažovana na poslovima nastavnika praktične nastave, savetnika za radnu integraciju i profesionalnog asistenta u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom donelo je odgovore na niz pitanja koja su se odnosila na izvore profesionalnog stresa na radu i stavove učesnika o uvođenju supervizije kao opšteprihvaćene metode usvajanja profesionalnih znanja i poboljšavanja profesionalnih kompetencija za razvoj stručnjaka.

Održani skup bio je prilika i da prisutne stručne radnice iznesu svoje ocene o nalazima istraživanja, kao i predloge za unapređenje zakonskog okvira stručnog rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 

Posebna pažnja bila je posvećena razmatranju, planiranju i promovisanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service