Vesti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je objavilo svoju Odluku o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim privrednim subjektima.
Navedenom odlukom dodeljuju se sredstva za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine u skladu sa planom poslovanja preduzeća. potom za finansiranje troškova procene vrednosti imovine, vanerdnih izveštaja revizora i Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i za finansiranje troškova sanacija i izmeštanja opasnih materija.
Sredstva se dodeljuju preduzećima za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su podnela blagovremene i potpune prijave po Javnom pozivu, koja su ispunila sve uslove za dodelu sredstava i koja se nalaze na spisku preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čije se finansiranje odobrava. 
U Kragujevcu je 6. jula 2015. godine ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin svečano uručio atest za pokretne platforme za transport osoba sa invaliditetom preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zastava Inpro.
Ministar je najavio da će do kraja godine Fond PIO rešiti problem pristupačnosti svojih filijala, a očekuje se da to uradi i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Direktorka republikčkog Fonda PIO Dragana Kalinović je ukazala da pokretanjem proizvodnje rampi u preduzeću Zastava Inpro  ova institucija štedi najmanje 50% sredstava koje je do sada izdvajala za nabavku rampi iz inostranstva.
Direktor preduzeća Zastava Inpro Branko Veljović je potvrdio da je napravljen proizvod koji po kvalitetu i ceni može da konkuriše uvoznim.
Više na http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2886-srbija-nece-vise-uvoziti-rampe-za-osobe-sa-invaliditet
i na:  https://www.youtube.com/watch?v=8yGtnWNmgKc
U Beogradu je 1. jula 2015. godine održan sastanak predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa direktorima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su na dan 13. avgusta 2014. godine bila u postupku restrukturiranja. Sastanku su prisustvovali i rukovodioci UIPS-a.
Sastanak je organizovan na inicijtaivu UIPS-a radi informisanja i preduzimanja aktivnosti u vezi realizacije zaključaka Vlade Republike Srbije od 18. i 25. juna 2015. godine koji se odnose na povezivanje staža i izradu unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Naše koleginice i kolege - dragi prijatelji iz Asocijacije tumača srpskog znakovnog jezika, u saradnji sa COD-Centrom za orijentaciju društva, u okviru projekta "Pravo na informisanje-I mi imamo pravo da znamo" razvili su aplikaciju za mobilne telefone "Srpski znakovni jezik".
Apikacija ima cilj upoznavanje, upotrebu i razumevanje srpskog znakovnog jezika, Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom na znakovnom jeziku i približavanje kulture Gluvih.
Aplikaciju za srpski znakovni jezik možete preuzeti:
- za Android mobilne uređaje na:  https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.diamondcode.cod 
- za Iphone uređaje na: https://itunes.apple.com/US/app/id990359276?mt=8
Učesnici konferencije "Profesionalna rehabilitacija odraslih osoba sa invaliditetom", koja je održana u Beogradu, 12. juna 2015. godine su usvojili sledeće preporuke:
1. U lokalnim sredinama u kojima deluju, ulogu koordinatora realizacije programa u okviru javnih radova treba poveriti preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom srazmerno njihovom znanju i iskustvu koje imaju u radu sa osobama sa invaliditetom, a u cilju uspešnog sprovođenja procesa integracije osoba sa invaliditetom;  
2. Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u lokalnoj sredini u kojoj deluju treba da sprovode efikasnu i upornu marketinšku kampanju kojom se ukazuje na potencijale osoba sa invaliditetom;
3. Predispozicije osoba sa invaliditetom treba preciznije definisati u rešenjima kojima se vrši procena njihove radne sposobnosti, s obzirom da određenje da osoba može da radi pod opštim ili pod posebnim uslovima preduzeće ne upoznaje sa tom osobom, niti je na osnovu takvih sadržaja rešenja moguće utvrditi potencijale osobe sa invaliditetom u cilju izbora buduće profesionalne aktivnosti, kao ni preduzimanje adekvatnih mera profesionalne rehabilitacije;
4. Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom treba da veću pažnju posvećuju razvoju životnih i socijanih veština osoba sa invaliditetom i da ih na taj način pripremaju za radnu sredinu, bilo zaštićenu, u preduzećima ovog tipa, bilo kod poslodavaca na otvorenom  tržištu rada;
5. Unapređenje, usaglašavanje i objedinjavanje evidencija koje se vode o osobama sa invaliditetom. 
12. juna 2015. godine u Beogradu je, u organizaciji UIPS-a, održana konferencija "Profesionalna rehabilitacija odraslih osoba sa invaliditetom", kao glavna aktivnost projekta istog naziva koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2015. godine.
Ciljevi konferencije bili su razmena iskustava u primeni mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije odraslih osoba sa invaliditetom, povezivanje partnera, promocija primera dobre prakse i stvaranje uslova za buduću saradnju svih aktera angažovanih u ovoj oblasti.
U uvodnom delu konferencije govorile su Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jasmina Stanić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Irena Rakić iz Nacionalne službe za zapošljavanje-Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Tokom radnog dela konferencije stručne radove iz oblasti profesionalne rehabilitacije odraslih osoba sa invaliditetom predstavili su Đorđe Obradović ("Zastava Inpro" doo), Sofija Bogdanović ("Goša Solko" doo), Tijana Pajković ("Goša Solko" doo), Ivana Ivanović (IPA "Metaloplastika" ad), Miroslav Vukčević (IPA "Metaloplastika" ad), Dragana Arsenović ("Lola Preduzetništvo" doo) i Dobrila Milosavljev ("Lira" doo). 
U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Zaštitna radionica Željezničar" doo u Subotici, 5. juna 2015. godine, održana je redovna godišnja sednica skupštine UIPS-a. Sednici su, pored predstavnika stručne službe i preduzeća-članova UIPS-a, prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, pomoćnik ministra za rad Ljiljana Džuver, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vera Pešut i samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i razvoj socijalnog preduzetništva Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Jasmina Stanić.
Na sednici su usvojeni izveštaji o radu stručne službe UIPS-a i Upravnog odbora između dve sednice, izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju UIPS-a i zaključci o  delovanju UIPS-a u narednom periodu u cilju unapređenja rada preduzeća-članova.
Obraćajući se prisutnima, ministar Aleksandar Vulin je izrazio poštovanje za rad naših preduzeća i najavio podršku ministarstva njihovom radu i tokom ove godine. Istovremeno je najavio i donošenje Zakona o socijalnom preduzetništvu.
Pomoćnica ministra Ljiljana Džuver ja predstavila aktivnosti ministarstva za naredni period koje treba da reše neke od aktuelnih problema sa kojima se u svom radu susreću preduzeća koja su bila u postupku u restrukturiranja.
Na sednici skupštine uručena su i priznanja UIPS-a: Aleksandru Vulinu, za posvećeni rad na unapređenju rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, preduzeću "Inval Stat" doo iz Kovina za najveći broj zaposlenih osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme u 2014. godini, preduzeću "Zaštitna radionica Željezničar" doo iz Subotice, za najbolje finansijske rezultate ostvarene u grupaciji u 2014. godini, preduzeću "Zastava Inpro" doo iz Kragujevca za rad stručne službe na sveobuhvatnim aktivnostima usmerenim ka socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom, Jasmini Stanić za višegodišnji posvećeni rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i saradnju sa UIPS-om i Dragiša Marković i Valentini Marković za višedecenijsko negovanje vrednosti i tradicije UIPS-a. 
Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2608-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine
http://www.palo.rs/privreda/vulin-zakon-o-socijalnom-preduzetnistvu-do-kraja-godine/1138078/ 
http://www.youtube.com/watch?v=fhKjCt4g1aY 


U preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smederevske Palanke realizovana je i svečanim uručenjem sertifikata uspešno okončana četvoromesečna obuka 11 nezaposlenih osoba sa invaliditetom za daktilo-operatere. Obuka je realizovana u skladu sa odobrenim programom i u saradnji sa NSZ Filijala Smederevo.
Osim teorijskih i praktičnih znanja i veština koje su polaznici savladali, obuka je imala veliki uticaj na socijalno-društveni aspekt ličnosti svakog od učesnika.
Nakon završene obuke za učesnike i predavače organizovan je jednodnevni izlet u organizaciji preduzeća "Goša Solko" doo. Izlet je obuhvatio obilazak manastira Manasija, Resavske pećine, Lisina i Jagodine.
1. aprila 2015. godine u Privrednoj komori Srbije dodeljene su Nacionalne nagrade za društveno odgovorno poslovanje za 2014. godinu kompanijama koje su na najbolji mogući način integrisale društveno odgovorno poslovanje u svoje primarne delatnosti.
U kategoriji malih i mikro preduzeća jedno od preduzeća, dobitnika ovog priznanja, je i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Kosmos" doo iz Beograda.
Više na linku:  http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=17009
1. aprila 1965. godine osnovano je i počelo sa radom preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom IPA "Metaloplastika" ad Stopanja.
Upornim i marljivim radom i zalaganjem svih zaposlenih ovo preduzeće je jedan od lidera UIPS-a. Na to ukazuju ostvareni rezultati u poslovanju i sprovedenim merama i aktivnostima profesionalne rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Istovremeno, kroz neposrednu i kvalitetnu saradnju sa drugim preduzećima iz grupacije već pet decenija "Metaloplastika" aktivno učestvuje na unapređenju položaja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Svečanom dodelom uverenja o uspešno završenoj obuci tri osobe sa invaliditetom su stekle znanja i veštine za zanimanje pomoćnik pekara.
Na svečanosti koja je održana u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo u Beogradu, sve tri osobe su istovremeno i zasnovale radni odnos, čime je realizovan cilj projekta "Nove mogućnosti" kojim su nezaposlene osobe sa invaliditetom stekle znanja i veštine koje su im omogućile sticanje zaposlenja.
Projekat je finansijski podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. 
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service