Vesti

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, boraveći u poseti preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo u Zrenjaninu 30.12.2015. godine,  pozvao je javna preduzeća da uvek jedan deo javnih nabavki usmere na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BDG7_7EFBNg

"Oni će za istu cenu i isti kvalitet dobiti i priliku da budu socijalno odgovorni, dobiće i priliku da ovim ljudima omoguće da im život bude bar malo lakši, kada već život nije bio pošten prema njima. To je način da svi dobiju," između ostalog naglasio je ministar.

Više o poseti: 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4335-rekordna-godina-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

28.12.2015. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo u Kovinu održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a na kojoj su razmotreni izveštaj o radu stručne službe između dve sednice i aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Posebna pažnja posvećena je pokušaju pronalaženja rešenja statusa zaposlenih u zavisnim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji su osnivači privredna društva i načinu na koji je moguće vratiti subvencije za zarade stručnih radnika i troškove prevoza zaposlenih osoba sa invaliditetom u ovim preduzećima u 2016. godine, čije je uskraćivanje najavljeno zbog manjeg iznosa opredeljenih sredstava u budžetu Republike za 2016. godinu.

Konstatovano je da je navedena dva ključna problme moguće rešiti samo neposrednom saradnjom i zajedničkim delovanjem sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Fondacija Centra za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) u petak, 11. decembra 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na skupu su predstavljeni ciljevi i mere "Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike" (Employment and Social Reform Programme - ESRP) čije se usvajanje očekuje. Istovremeno predstavljena je i uloga različitih aktera u primeni i praćenju ovog programa. 

Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, nevladinog sektora, među kojima i predstavnica UIPS-a, privrednog sektora i akademske zajednice.

Više na: http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11578/odrzana-otvorena-sednica-radne-grupe-nacionalnog-konventa-o-eu-poglavlja-2-i-19

Verici Voštinić, direktorki preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo iz Kraljeva, je kao jednoj u grupi od 12 žena, 26. novembra 2015. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Aleksandar Vulin uručio prizanje "Dama regiona 2015" za dostignuća u oblasti socijalne zaštite.
Organizator manifestacije, na kojoj se dodeljuju godišnja regionalna priznanja uspešnim ženama iz različitih oblasti rada, je Udruženje građana "Dete u srcu" iz Kraljeva.
Više na linku:  http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4065-ministar-vulin-urucio-regiona-priznanja-dama-region-2015
U organizaciji Fondacije Centra za demokratiju, koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu NKEU koja prati poglavlja o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju, odnosno poglavlja 2 i 19, održan je 13.11.2015. godine sastanak na kome je razmotren izveštaj Evropske komisije o godišnjem napretku, u kome je naznačen neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Izveštaj o napretku možete pogledati na linku: 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf 
Opširnije o sastanku radne grupe možete pogledati na linku:  http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11573/neznatan-napredak-u-oblastima-rada-zaposljavanja-i-socijalne-politike-u-godisnjem-izvestaju-evropske-komisije
U prostorijama UIPS-a 12.11.2015. godine održana je sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine i usvojeni planovi za njihovu realizaciju.
Na sednici  je predstavljen i usvojen izveštaj o radu stručne službe između dve sednici Upravnog odbora, a predstavnici državnih preduzeća koja su bila u postupku restrukturiranja iznosili su svoja iskustva u izradi UPPR-a.
Članovi Upravnog odbora su posebnu pažnju posvetili odnosu članova prema udruženju i posledicama ređeg održavanja sednica organa upravljanja, što otežava i usporava rad stručne službe udruženja.
Usvojeni zaključci, koji će biti realizovani u narednom periodu, usmereni su na kvalitativno i kvantitativno unapređenje angažovanja članova u funkcionisanju UIPS-a. 
U Zrenjaninu je 5. novembra 2015. godine održana XV Konferencija kvaliteta u organizaciji Regionalne privredne komore Zrenjanin na kojoj je između ostalih predstavljen rad Dragane Arsenović, iz preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Lola Preduzetništvo" doo iz Beograda i Mirjane Pantelić iz Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) pod nazivom "Razvijenost socijalnih veština osoba sa invaliditetom i njihov uticaj na međuljudske odnose i kvalitet obavljenog posloa u radnoj sredini", kao vid promocije i podrške pravima osoba sa invaliditetom da se obučavaju, zapošljavaju i zadržavaju zaposlenje do kraja svog radnog veka.
Galeriju fotografija možete pogledati na linku  https://photos.google.com/share/AF1QipOH8UBphS5msX4NqOw4XU8kzusoA5BNoBeeY03oVqAQWM4pT5U2dGuVthvBTuoPHw?key=Tmx4eWRRNnFQSnkyN1JScWMwdHFoUXVsTndYNzVB
U Vršcu je od 16. do 18. oktobra 2015. godine u hotelu "Srbija", u organizaciji Društva defektologa Vojvodine održana konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom - teorijska, praktična i etička pitanja."

Na konferenciji je izlaganje imao Kasim Kundalić, savetnik za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom u radnoj sredini preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Atlantis" doo u Nišu, sa radom pod nazivom "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću "Atlantis" doo Niš." 
U prostorijama Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS) 7. oktobra 2015. godine održan je seminar „Unapređivanje kompetencija stručnih radnika u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.“
Članovi stručnih timova, koji rade na poslovima socijalne integracije i pružanju profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, upoznati su sa ispravnom terminologijom iz oblasti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom koju treba korisititi u svakodnevnoj komunikaciji, dobili su osnovna saznanja o odlikama autizma i na koji način radnu sredinu treba pripremiti za zapošljavanje osobe sa autizmom, kao i koje mere podrške tokom profesionalne rehabilitacije je neophodno pružati. Poseban segment rada bio je posvećen temi stresa u radnoj sredini i metodama prevazilaženja stresnih situacija.
Seminar su vodile Prof. dr Marina Radić Šestić i dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje su na ovom seminaru predstavile i specijalističke stručne studije „Podrška razvoju karijere osoba sa ometenošću“ koje zainteresovani mogu pratiti od januara 2016. odine na ovom fakultetu.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je objavilo svoju Odluku o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po Javnom pozivu za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u ovim privrednim subjektima.
Navedenom odlukom dodeljuju se sredstva za podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina za period od 1. januara do 30. juna 2015. godine u skladu sa planom poslovanja preduzeća. potom za finansiranje troškova procene vrednosti imovine, vanerdnih izveštaja revizora i Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao i za finansiranje troškova sanacija i izmeštanja opasnih materija.
Sredstva se dodeljuju preduzećima za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su podnela blagovremene i potpune prijave po Javnom pozivu, koja su ispunila sve uslove za dodelu sredstava i koja se nalaze na spisku preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čije se finansiranje odobrava. 
U Kragujevcu je 6. jula 2015. godine ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin svečano uručio atest za pokretne platforme za transport osoba sa invaliditetom preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Zastava Inpro.
Ministar je najavio da će do kraja godine Fond PIO rešiti problem pristupačnosti svojih filijala, a očekuje se da to uradi i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Direktorka republikčkog Fonda PIO Dragana Kalinović je ukazala da pokretanjem proizvodnje rampi u preduzeću Zastava Inpro  ova institucija štedi najmanje 50% sredstava koje je do sada izdvajala za nabavku rampi iz inostranstva.
Direktor preduzeća Zastava Inpro Branko Veljović je potvrdio da je napravljen proizvod koji po kvalitetu i ceni može da konkuriše uvoznim.
Više na http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/2886-srbija-nece-vise-uvoziti-rampe-za-osobe-sa-invaliditet
i na:  https://www.youtube.com/watch?v=8yGtnWNmgKc
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service