Vesti

27. septembra 2016. godine predsednik Gradske opštine Vračar prof.dr Milan A. Nedeljković sa saradnicima je posetio Štampariju "Kosmos" d.o.o. koja se u okviru "Dana evropske baštine 2016" predstavlja sa programom "Knjigovezačka dorada."

"To je nešto najplemenitije što se može videti," ocenio je Nedeljković, odajući priznanje rukovodstvu na pregalaštvu i uslovima koje preduzeće pruža za učenje, rad i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Više na: http://vracar.rs/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81/ 

27. septembra 2016. godine u Smederevskoj Palanci u prisustvu velikog broja poslovnih saradnika i prijatelja preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo tradicionalno je obeležilo svoj poslovni dan.

Na skupu se govorilo o položaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i o predlogu mera i aktivnosti koje vode ka unapređenju njihovog položaja i jačanju kako tržišne pozicije tako i  međusobnog zajedništva u okviru UIPS-a.

U okviru manifestacije "Dani evropske baštine 2016", koja se održava u Beogradu od 23. septembra do 3. oktobra, u štampariji "Kosmos" d.o.o posetioci će moći da se upoznaju sa programom "Knjigovezačka dorada." 

Zainteresovani će videti praktičnu primenu knjigovezačkog zanata kroz ručnu izradu knjige u tvrdom povezu, radnim danima tokom trajanja manifestacije od 13 do 15 časova, uz prethodnu najavu na broj telefona 011 24 30 510.

Istovremeno, omogućeno je prisustvo procesu grafičke pripreme, štampe i knjigovezačke dorade, kao i prikaz rada starih mašina i njihova funkcionalnost. Centralna tačka okupljanja je Centar za implementaciju i socijalizaciju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu.

 

U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2016. godini, u prostorijama udruženja održan je seminar "Adaptivne veštine - adaptivno ponašanje osoba sa invaliditetom" koji je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Seminar je realizovan kao jedna od glavnih aktivnosti projekta koji za svoj opšti cilj ima podršku razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom ka punoj socijalnoj integraciji i ostvarivanja jednakosti u društvu.

Na redovnoj sednici Upravnog odbor UIPS-a, koja je održana 9. septembra 2016. godine u prostorijama udruženja razmatrana su pitanja od značaja za uspešan rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednom periodu, kao i problemi sa kojima su se preduzeća suočavala u svom radu tokom letnjih meseci.

Zaključeno je da je neophodna kontinuirana saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz redovnu razmenu informacija i predloga usmerenih ka unapređenju rada ovih preduzeća.

Najavljeno je i održavanje redovne sednice skupštine UIPS-a 21. oktobra 2016. godine u sklopu obeležavanja 65 godina rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" D.O.O. iz Subotice.

U Beogradu je 20. jula 2016. godine potpisan ugovor o finansiranju projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UIPS-a, na osnovu Odluke o finansiranju projekata po Javnom pozivu za podnošenje predloga projekata na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini.

Opšti cilj projekta, koji će se realizovati pet meseci tokom 2016. godine, jeste obezbeđivanje efikasnijih i kvalitetnijih usluga socijalne zaštite i jačanje stručnih i ličnih kapaciteta zaposlenih u oblasti socijalne zaštite.

Društvo paraplegičara Čačak i član UIPS-a, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom PEHAR UP doo iz Čačka, pokrenuli su humanitarnu akciju, kojoj se priključio i UIPS sa svojim članovima, prikupljanja sredstava za nabavku specijalizovanih mikroelektronskih proteza za ruke, vrednosti 137.000 evra, za Žiku Rakićevića iz Čačka, kome je mašina za zalivanje prošlog leta odsekla obe ruke.

Sredstva se prikupljaju putem SMS poruke na broj 3530 za sve mreže. Cena poruke je 100,00 dinara sa PDV-om.

Pozivamo vas da se uključite i podržite ovu akciju.

U ime organizatora i UIPS-a zahvaljujemo se za svaku poruku.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije svečano je obeleželio 50 godina svog rada 15. juna 2016 godine.

Pre pola veka, na inicijativu 11 zaštitnih radionica i drugih organizacija, doneta je odluka o osnivanju Zajednice ustanova i organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica Republike Srbije koja: "...mora da bude most između svojih članova, sa jedne strane i društveno političke zajednice, izvršnih organa i svih zainteresovanih institucija, sa druge strane" kako je navedeno u odluci o osnivanju.

Na svečanosti smo se podsetili aktivnosti koje je udruženje realizovalo tokom ovog perioda, koleginica i kolega koji su svojim radom ostavili trag i zalog za budućnost, zahvalili se osnivačima i članovima na zajedničkom radu, razumevanju i podršci, kao i najvažnijim institucijama sa kojima udruženje sarađuje: Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu privrede i drugima.

Za period pred nama usmerićemo svoj rad na očuvanje stabilnosti i kontinuiteta rada kako naših članova, tako i samog udruženja, kroz zajedništvo i prevođenje namera u konkretne aktivnosti.

Ceneći pruženu podršku i aktivnost na promociji rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dodeljeno je priznanje Aleksandru Vulinu, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, potom Nacionalnoj službi za zapošljavanje u znak zahvalnosti svim filijalama i saradnicima sa kojima su preduzeća i udruženje razvili kontinuiranu partnersku saradnju, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za podršku pruženu preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kada su se ona osnivala i jačala tokom poslednjih decenija 20. veka i predsedniku Upravnog odbora UIPS-a, Branku Veljoviću, za uloženo znanje i energiju, kao i ostvarene rezultate i rad na povezivanju i zajedništvu članova UIPS-a.

https://www.youtube.com/watch?v=TeWsJXUTdhI 

https://www.srbija.gov.rs/vest/267390/podrska-preduzecima-za-profesionalnu-rehabilitaciju.php

U Šapcu je 26. maja 2016. godine održana Edukativna radionica "Podrška ženskom preduzetništvu" koju su organizovali Udruženje poslovnih žena Srbije i Privredna komora Srbije u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije, uz podršku DHL International iz Beograda.

Pored različitih tema o kojima se govorilo na radionici, kao primer dobre prakse svoje iskustvo u poslovanju, postignute rezultate i razvojne planove predstavila je direktorka preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Novitas Consult" doo  Marija Ignjatović.

Više na linku: http://www.poslovnezene.org.rs/edukativna-radionica-podrska-zenskom-preduzetnistvu-u-sapcu

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije i Kancelarije atašea za rad i socijalna pitanja Republike Austrije u Beogradu je 19. maja 2016. godine održana Regionalna konferencija "Zapošljavanje teže zapošljivih grupa."

Rad na konferenciji se odvijao u četiri panel diskusije uz učešće predstavnika više zemalja regiona i brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.

Na panelu "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom" iskustvo u radu preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavila je Mirjana Pantelić, sekretarka UIPS-a.

http://xn--j1ajh.xn--90a3ac/Sadrzaj/Files/Centar%20za%20mala%20i%20srednja%20privredna%20dru%C5%A1tva/IZVE%C5%A0TAJ%20-%20Regionalna%20konferencija%20Zapo%C5%A1ljavanje%20te%C5%BEe%20zapo%C5%A1ljivih%20grupa%2019%2005%202016%20.pdf

U petak, 15. aprila 2016. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo u Kraljevu, obeleženo je 25 godina rada uspešnog rada ovog preduzeća.

Svi zaposleni bili su srdačni domaćini svojim gostima: predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, lokalne samouprave, ranijim rukovodiocima ovog preduzeća, rukovodiocima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i svojim poslovnim partnerima.

Povodom obeležavanja jubileja preduzeća "Mak Di" doo Upravni odbor UIPS-a je održao svoju redovnu sednicu na kojoj se govorilo o aktuelnim pitanjima iz oblasti rada ovih preduzeća.

U ime zaposlenih i u svoje ime direktorka preduzeća "Mak Di" doo Verica Voštinić se zahvalila zaposlenima koji ulažu svakodnevno svoju energiju i rad u cilju ostvarivanja dobrih poslovnih rezultata, kao  i svima koji su u proteklih četvrt veka podržavali rad ovog preduzeća. Izrazila je očekivanje da će se dobra saradnja odvijati i u buduće kako bi ovo preduzeće nastavilo da napreduje u pružanju kako poslovnih usluga, tako i usluga profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Preduzeće "Mak Di" doo je član UIPS-a od 24. maja 1991. godine

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service