Vesti

U prostorijama UIPS-a je 15. novembra 2016. godine za zainteresovane stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom iz cele zemlje, održan seminar na temu "Prevladavanje profesionalnog stresa i prevencija sindroma sagorevanja", koji je vodila Suzana Vemić, diplomirani psiholog i transakcioni analitičar.

Na seminaru su učesnici stekli  znanja o profesionalnom stresu i preventivnim merama koje sprečavaju sagorevanje na poslu i istovremeno su  obučeni za razumevanje, prepoznavanje i postupanje u stresnim situacijiama, uz tehnike koje se lako usvajaju i prenose, te naučeno mogu koristiti u svakodnevnom radu sa klijentima i kolegama.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji UIPS samostalno realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

U okviru realizacije projekta Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika, koji je podržan od strane Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini, u prostorijama UIPS-a održan je, na veliko zadovoljstvo svih učesnika, seminar Toksični odnosi - kako komunicirati sa "teškim ljudima."

Seminar je vodila dipl.psiholog i tansakcioni analitičar Suzana Vemić.

 

 

 

21. oktobra 2016. godine, u okviru svečanosti posvećene obeležavanju 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo u Subotici je održana osma redovna sednica skupštine UIPS-a.

U prisustvu predstavnika domaćina sednice, vlasnika LION group gospodina Tomislava Vojnića Purčara, direktorke preduzeća "DES" doo Subotica Vesne Tatalović, kao i predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vere Pešut, Marije Ristić Markov i Sanje Gavranović i savetnice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine Jasmine Stanić, predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovi UIPS-a, su razmatrali aktuelnu problematiku rada ovih preduzeća.

Na sednici su usvojeni zaključci na čijoj realizaciji će u narednom periodu raditi stručna služba UIPS-a i Upravni odbor UIPS-a, u saradnji i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Po završetku radnog dela sednice, predstavnicima članova UIPS-a uručene su zahvalnice u znak priznanja za aktivno članstvo i podršku pruženu radu našeg udruženja, u godini jubileja, u kojoj UIPS obeležava pet decenija svog postojanja i neprekidnog rada.

U petak, 21. oktobra 2016. godine svečano je obeleženo 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, koje od 2007. godine posluje u okviru LION grupe.

Preduzeće "DES" doo Subotica,  sa svojih 57 zaposlenih od kog broja je 38 osoba sa invaliditetom, vodeći je proizvođač kazana za pečenje rakije i sečki za voće, prepoznatljivo u zemlji i okruženju po vrhunskom kvalitetu svojih proizvoda.

Svečanom obeležavanju značajne godišnjice poslovanja prisustvovali su Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pavle Počuč, zamenik sekretara  Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine, predstavnici gradske vlasti u Subotici, predstavnice Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, Marija Ristić Markov i Sanja Gavranović, Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine, kao i direktori i saradnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz cele zemlje koji su članovi UIPS-a.

Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/6872-drzavni-sekretar-nenad-ivanisevic-na-obelezavanju-55-godina-postojanja-preduzeca-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-invalida-u-subotici

htthttp://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kompanija-des-obelezila-55-godina_767035.html

http://www.subotica.com/vesti/des-obelezava-55-godina-postojanja-id27245.html

 

U prostorijama UIPS-a 7. oktobra 2016. godine održan je, u okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini  Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  Okrugli sto "Između znanja, informacija i prakse."

Uz učešće stručnjaka različitih profila, iz nekoliko gradova u Republici Srbiji, koji se bave poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom i pružanjem profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, na skupu su uvodne reči dale Vera Pešut, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pri Sektoru za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam Vlade AP Vojvodine.

Na organizovanom susretu učesnici su otvoreno razgovarali o pitanjima, kao što su:

- raznovrsnost i kvalitet usluga profesionalne asistencije i socijalne integracije u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,

- očekivani efekti rada članova stručnih timova,

- evaluacija i monitoring rada članova stručnih timova i

- najveći izazovi u radu članova stručnih timova.

U radnoj i saradničkoj atmosferi učesnici su izneli svoja viđenja predloženih tema, a usvojeni zaključci biće smernice za njihov dalji rad, kao i ujednačavanja kvaliteta usluga koje pružaju.

U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji UIPS realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u prostorijama udruženja 28. septembra 2016. godine održan je seminar "Procena adaptivnih veština osoba sa invaliditetom."

Seminar je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a učesnici iz 10 gradova  su obučeni da kroz sagledavanje uobičajenog funkcionisanja osoba sa invaliditetom u svakodnevnom okruženju, odrede vrste i obim specijalne pomoći koja im je potrebna.

27. septembra 2016. godine predsednik Gradske opštine Vračar prof.dr Milan A. Nedeljković sa saradnicima je posetio Štampariju "Kosmos" d.o.o. koja se u okviru "Dana evropske baštine 2016" predstavlja sa programom "Knjigovezačka dorada."

"To je nešto najplemenitije što se može videti," ocenio je Nedeljković, odajući priznanje rukovodstvu na pregalaštvu i uslovima koje preduzeće pruža za učenje, rad i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Više na: http://vracar.rs/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81/ 

27. septembra 2016. godine u Smederevskoj Palanci u prisustvu velikog broja poslovnih saradnika i prijatelja preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo tradicionalno je obeležilo svoj poslovni dan.

Na skupu se govorilo o položaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i o predlogu mera i aktivnosti koje vode ka unapređenju njihovog položaja i jačanju kako tržišne pozicije tako i  međusobnog zajedništva u okviru UIPS-a.

U okviru manifestacije "Dani evropske baštine 2016", koja se održava u Beogradu od 23. septembra do 3. oktobra, u štampariji "Kosmos" d.o.o posetioci će moći da se upoznaju sa programom "Knjigovezačka dorada." 

Zainteresovani će videti praktičnu primenu knjigovezačkog zanata kroz ručnu izradu knjige u tvrdom povezu, radnim danima tokom trajanja manifestacije od 13 do 15 časova, uz prethodnu najavu na broj telefona 011 24 30 510.

Istovremeno, omogućeno je prisustvo procesu grafičke pripreme, štampe i knjigovezačke dorade, kao i prikaz rada starih mašina i njihova funkcionalnost. Centralna tačka okupljanja je Centar za implementaciju i socijalizaciju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu.

 

U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2016. godini, u prostorijama udruženja održan je seminar "Adaptivne veštine - adaptivno ponašanje osoba sa invaliditetom" koji je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Seminar je realizovan kao jedna od glavnih aktivnosti projekta koji za svoj opšti cilj ima podršku razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom ka punoj socijalnoj integraciji i ostvarivanja jednakosti u društvu.

Na redovnoj sednici Upravnog odbor UIPS-a, koja je održana 9. septembra 2016. godine u prostorijama udruženja razmatrana su pitanja od značaja za uspešan rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u narednom periodu, kao i problemi sa kojima su se preduzeća suočavala u svom radu tokom letnjih meseci.

Zaključeno je da je neophodna kontinuirana saradnja sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz redovnu razmenu informacija i predloga usmerenih ka unapređenju rada ovih preduzeća.

Najavljeno je i održavanje redovne sednice skupštine UIPS-a 21. oktobra 2016. godine u sklopu obeležavanja 65 godina rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" D.O.O. iz Subotice.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service