Vesti

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u potrazi za najboljim konceptom socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini pokrenuo bilten "Socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo."

Po rečima urednice Jasmine Stanić namera izdavanja biltena je da se deluje "međusektorski i koheziono" i da se stvore preduslovi održivog privrednog i društvenog razvoja u Republici Srbiji uz izgradnju infrastrukture i identiteta novog, izvanrednog i autentičnog ekosistema socijalne ekonomije.

Sa sadržinom prvog broja biltena možete se upoznati na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/pocetna/81-vesti-cirilica/742-2017-03-07-08-23-44

U prostorijama UIPS-a je 7. decembra 2016. godine održana poslednja glavna aktivnost projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na Konkursu za unapređenje socijalne zaštite u 2016. godini - seminar "Podrška stručnjaka u razvoju karijere osoba sa invaliditetom - drugi deo".

Seminar su za učesnike iz 10 gradova u Republici Srbiji vodile prof.dr Milena Radić Šestić i doc.dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Na seminaru su učesnici dobili informacije iz oblasti adpatacije radnih mesta i neophodnih aktivnosti koje treba preduzeti kako bi osobe sa invaliditetom, u skladu sa prirodom invaliditeta, bile pripremljene da se iz oblasti socijalnog staranja i socijalne sigurnosti  uključe u svet rada i tako ostvare svoju punu socijalnu integraciju.

Uoči 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Novom Sadu je 2. decembra, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, održana konferencija "Unapređenje privrednog ambijenta za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i radno angažovanje osoba sa invaliditetom".

U uvodnom delu konferencije, nakon pozdravnih reči pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića i njegovog zamenika Pavla Počuča, Jasmina Stanić, samostalna stručna saradnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz istog sekretarijata je iznela podrobnu analizu stanja u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini.

U nastavku konferencije članice stručnog tima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Goša Solko" doo iz Smederevske Palanke Tijana Pajković i Sofija Bogdanović su predstavile rad stručnih radnika u ovim preduzećima, mr Slavica Marković rad radnih centara, njihovu ulogu i značaj, Mirjana Pantelić sadašnji trenutak u radu i razvoju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Miljana Stojšić kakvu vrstu podrške očekuju poslodavci u otvorenoj privredi, a Forum mladih sa invaliditetom svoje istraživanje o položaju mladih osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Konferenciju su, pored učesnika iz vladinog i civilnog sektora, univerziteta i škola, pratili i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja posluju na teritoriji AP Vojvodine.

Svim učesnicima uručene su zahvalnice Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za doprinos konferenciji.

Više na: http://www.vojvodina.gov.rs/sr/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%83-%D1%86%D0%B8%D1%99%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8

U prostorijama UIPS-a je 24. novembra 2016. godine održana redovna sednica Upravnog odbora na kojoj su razmotreni zaključci usvojeni na sednici skupštine UIPS-a. Pored razmatranja zaključaka u dinamičnoj raspravi, utvrđeni su i način i dinamika njihove realizacije.

Na sednici je doneta i odluka o prijemu u članstvo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Sunce 021" DOO iz Sremske Kamenice.

23. novembra 2016. godine u prostorijama UIPS-a za stručnjake iz cele zemlje održan je seminar "Podrška stručnjaka razvoju karijere osoba sa invaliditetom - 1. deo" koji su vodile prof.dr Marina Radić Šestić i docent dr Biljana Milanović Dobrota sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji udruženje realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Na seminaru je posebna pažnja bila posvećena obuci učesnika za primenu metoda praćenja profesionalne orijentacije, profesionalne rehabilitacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom.

U prostorijama UIPS-a je 15. novembra 2016. godine za zainteresovane stručnjake iz oblasti socijalne zaštite i pružanja usluga profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom iz cele zemlje, održan seminar na temu "Prevladavanje profesionalnog stresa i prevencija sindroma sagorevanja", koji je vodila Suzana Vemić, diplomirani psiholog i transakcioni analitičar.

Na seminaru su učesnici stekli  znanja o profesionalnom stresu i preventivnim merama koje sprečavaju sagorevanje na poslu i istovremeno su  obučeni za razumevanje, prepoznavanje i postupanje u stresnim situacijiama, uz tehnike koje se lako usvajaju i prenose, te naučeno mogu koristiti u svakodnevnom radu sa klijentima i kolegama.

Seminar je održan kao jedna od glavnih aktivnosti u realizaciji projekta "Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika" koji UIPS samostalno realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

U okviru realizacije projekta Izvrsnost usluga za dobrobit korisnika, koji je podržan od strane Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2016. godini, u prostorijama UIPS-a održan je, na veliko zadovoljstvo svih učesnika, seminar Toksični odnosi - kako komunicirati sa "teškim ljudima."

Seminar je vodila dipl.psiholog i tansakcioni analitičar Suzana Vemić.

 

 

 

21. oktobra 2016. godine, u okviru svečanosti posvećene obeležavanju 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo u Subotici je održana osma redovna sednica skupštine UIPS-a.

U prisustvu predstavnika domaćina sednice, vlasnika LION group gospodina Tomislava Vojnića Purčara, direktorke preduzeća "DES" doo Subotica Vesne Tatalović, kao i predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vere Pešut, Marije Ristić Markov i Sanje Gavranović i savetnice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine Jasmine Stanić, predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članovi UIPS-a, su razmatrali aktuelnu problematiku rada ovih preduzeća.

Na sednici su usvojeni zaključci na čijoj realizaciji će u narednom periodu raditi stručna služba UIPS-a i Upravni odbor UIPS-a, u saradnji i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Po završetku radnog dela sednice, predstavnicima članova UIPS-a uručene su zahvalnice u znak priznanja za aktivno članstvo i podršku pruženu radu našeg udruženja, u godini jubileja, u kojoj UIPS obeležava pet decenija svog postojanja i neprekidnog rada.

U petak, 21. oktobra 2016. godine svečano je obeleženo 55 godina postojanja i uspešnog rada preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "DES" doo iz Subotice, koje od 2007. godine posluje u okviru LION grupe.

Preduzeće "DES" doo Subotica,  sa svojih 57 zaposlenih od kog broja je 38 osoba sa invaliditetom, vodeći je proizvođač kazana za pečenje rakije i sečki za voće, prepoznatljivo u zemlji i okruženju po vrhunskom kvalitetu svojih proizvoda.

Svečanom obeležavanju značajne godišnjice poslovanja prisustvovali su Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pavle Počuč, zamenik sekretara  Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine, predstavnici gradske vlasti u Subotici, predstavnice Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vera Pešut, Marija Ristić Markov i Sanja Gavranović, Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam AP Vojvodine, kao i direktori i saradnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz cele zemlje koji su članovi UIPS-a.

Više na: http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/6872-drzavni-sekretar-nenad-ivanisevic-na-obelezavanju-55-godina-postojanja-preduzeca-za-profesionalnu-rehabilitaciju-i-zaposljavanje-invalida-u-subotici

htthttp://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/subotica/kompanija-des-obelezila-55-godina_767035.html

http://www.subotica.com/vesti/des-obelezava-55-godina-postojanja-id27245.html

 

U prostorijama UIPS-a 7. oktobra 2016. godine održan je, u okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji je dobio poverenje na Stalnom otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini  Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,  Okrugli sto "Između znanja, informacija i prakse."

Uz učešće stručnjaka različitih profila, iz nekoliko gradova u Republici Srbiji, koji se bave poslovima socijalne integracije osoba sa invaliditetom i pružanjem profesionalne asistencije osobama sa invaliditetom, na skupu su uvodne reči dale Vera Pešut, šef Odseka za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom pri Sektoru za zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jasmina Stanić, savetnica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Sekretarijatu za privredu i turizam Vlade AP Vojvodine.

Na organizovanom susretu učesnici su otvoreno razgovarali o pitanjima, kao što su:

- raznovrsnost i kvalitet usluga profesionalne asistencije i socijalne integracije u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,

- očekivani efekti rada članova stručnih timova,

- evaluacija i monitoring rada članova stručnih timova i

- najveći izazovi u radu članova stručnih timova.

U radnoj i saradničkoj atmosferi učesnici su izneli svoja viđenja predloženih tema, a usvojeni zaključci biće smernice za njihov dalji rad, kao i ujednačavanja kvaliteta usluga koje pružaju.

U okviru realizacije projekta "Podrška razvoju adaptivnih veština osoba sa invaliditetom", koji UIPS realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u prostorijama udruženja 28. septembra 2016. godine održan je seminar "Procena adaptivnih veština osoba sa invaliditetom."

Seminar je vodila prof.dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a učesnici iz 10 gradova  su obučeni da kroz sagledavanje uobičajenog funkcionisanja osoba sa invaliditetom u svakodnevnom okruženju, odrede vrste i obim specijalne pomoći koja im je potrebna.

© 2011 UIPS :: Powered by IT Service