Vesti

Zoran Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetio je 12. aprila 2016. godine preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Čikoš štampa" doo u Subotici.

U razgovoru sa rukovodstvom preduzeća državni sekretar se upoznao sa proizvodnim programom i obišao proizvodne i radne pogone.

Stručna služba preduzeća "Čikoš štampa" doo je ovogodišnji dobitnik nagrade UIPS-a u oblasti sprovođenja mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom na nivou grupacije za 2015. godinu.

 

U prostorijama UIPS-a je 22. marta 2016. godine, uz učešće zainteresovanih članova stručnih timova preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, članova UIPS-a, održano savetovanje o postupku sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su jedan od nosilaca mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije koju obavljaju i kroz obuke osoba sa invaliditetom za određena zanimanja. Prirodno je očekivati, da poštujući nove zakonske propise, postanu deo jedinstvenog sistema obrazovanja u Republici Srbiji.

Na zadovoljstvo učesnika savetovanje je vodio Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

U prostorijama UIPS-a je 10. marta 2016. godine za članove stručnih timova i predstavnike HR sektora preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom - članova UIPS-a - održana obuka "Medijacija - alternativno rešanje sporova".

Cilj obuke bio je usvajanje savremenog, relevantnog i praktičnog znanja u oblasti alternativnog rešavanja sporova.

Obuku je, na zadovoljstvo učesnika, vodio Vladan Jovanović, medijator i koautor više licenciranih programa obuke iz oblasti pregovaranja i medijacije.

U Beogradu je, u prostorijama UIPS-a, 18. februara 2016. godine održana redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a, na kojoj su usvojeni zaključci kojima se:

- uz pozitivne ocene o broju i kvalitetu aktivnosti, usvojio izveštaj o radu stručne službe između dve sednice Upravnog odbora;

- naložilo stručnoj službi UIPS-a da sve članove obavesti o proceduri sticanja zvanja javnog nosioca neformalnog obrazovanja odraslih, uz preporuku članovima da posebnu pažnju posvete radu na razvijanju mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;

- naložilo stručnoj službi UIPS-a da anketira članove o spremnosti zaposlenih da učestvuju u obukama kojima se unapređuju njihove profesionalne kompetencije u različitim oblastima delovanja i na osnovu dobijenih odgovora da se sačini plan treninga;

- uputilo još jednu molbu resornom ministarstvu da preispita odluku o ukidanju refundacije zarada članova stručnih timova i troškova prevoza na rad i sa rada osoba sa invaliditetom; 

- usvojila dinamika rada Upravnog odbora do maja 2016. godine i

- usvojio predlog stručne službe UIPS-a o organizaciji i održavanju svečane akademije povodom 50 godina postojanja udruženja i 70 godina profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

 

U cilju unapređenja poslovanja, profitabilnosti i efikasnosti, kao i ukupnog intelektualnog kapitala u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prostorijama udruženja 11. februara 2016. godine za zainteresovane predstavnike članova UIPS-a održan je trening "Unapređenje prodaje" koji su vodili profesionalni treneri Miodrag Kostić i Marko Burazor (www.veza.biz). 

Polaznici su, ocenjujujući izvođače i trening najvišim ocenama, obučeni u korišćenju praktičnih poslovnih alata koji se mogu odmah koristiti u praksi, kroz aktivno angažovanje, interaktivne vežbe, prikaze i analize slučajeva, formulare i ankete.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, boraveći u poseti preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Stil" doo u Zrenjaninu 30.12.2015. godine,  pozvao je javna preduzeća da uvek jedan deo javnih nabavki usmere na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BDG7_7EFBNg

"Oni će za istu cenu i isti kvalitet dobiti i priliku da budu socijalno odgovorni, dobiće i priliku da ovim ljudima omoguće da im život bude bar malo lakši, kada već život nije bio pošten prema njima. To je način da svi dobiju," između ostalog naglasio je ministar.

Više o poseti: 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4335-rekordna-godina-zaposljavanja-osoba-sa-invaliditetom

28.12.2015. godine u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Siloin" doo u Kovinu održana je redovna sednica Upravnog odbora UIPS-a na kojoj su razmotreni izveštaj o radu stručne službe između dve sednice i aktuelna pitanja od značaja za rad preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Posebna pažnja posvećena je pokušaju pronalaženja rešenja statusa zaposlenih u zavisnim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji su osnivači privredna društva i načinu na koji je moguće vratiti subvencije za zarade stručnih radnika i troškove prevoza zaposlenih osoba sa invaliditetom u ovim preduzećima u 2016. godine, čije je uskraćivanje najavljeno zbog manjeg iznosa opredeljenih sredstava u budžetu Republike za 2016. godinu.

Konstatovano je da je navedena dva ključna problme moguće rešiti samo neposrednom saradnjom i zajedničkim delovanjem sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Fondacija Centra za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje) u petak, 11. decembra 2015. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na skupu su predstavljeni ciljevi i mere "Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike" (Employment and Social Reform Programme - ESRP) čije se usvajanje očekuje. Istovremeno predstavljena je i uloga različitih aktera u primeni i praćenju ovog programa. 

Događaju su prisustvovali predstavnici državnih institucija, nevladinog sektora, među kojima i predstavnica UIPS-a, privrednog sektora i akademske zajednice.

Više na: http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11578/odrzana-otvorena-sednica-radne-grupe-nacionalnog-konventa-o-eu-poglavlja-2-i-19

Verici Voštinić, direktorki preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Mak Di" doo iz Kraljeva, je kao jednoj u grupi od 12 žena, 26. novembra 2015. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Aleksandar Vulin uručio prizanje "Dama regiona 2015" za dostignuća u oblasti socijalne zaštite.
Organizator manifestacije, na kojoj se dodeljuju godišnja regionalna priznanja uspešnim ženama iz različitih oblasti rada, je Udruženje građana "Dete u srcu" iz Kraljeva.
Više na linku:  http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/4065-ministar-vulin-urucio-regiona-priznanja-dama-region-2015
U organizaciji Fondacije Centra za demokratiju, koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu NKEU koja prati poglavlja o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju, odnosno poglavlja 2 i 19, održan je 13.11.2015. godine sastanak na kome je razmotren izveštaj Evropske komisije o godišnjem napretku, u kome je naznačen neznatan napredak u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Izveštaj o napretku možete pogledati na linku: 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf 
Opširnije o sastanku radne grupe možete pogledati na linku:  http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/11573/neznatan-napredak-u-oblastima-rada-zaposljavanja-i-socijalne-politike-u-godisnjem-izvestaju-evropske-komisije
© 2011 UIPS :: Powered by IT Service